Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że zakończyła się ocena kryteriów punktowych Formularzy zgłoszeniowych które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Poniżej lista rankingowa rekomendowanych do dofinansowania voucherów na usługi doradcze.

Lista rankingowa

Udostępnij