Informujemy, iż Operator Systemu Popytowego opracował Instrukcję dotycząca dołączania załączników do formularza zgłoszeniowego MŚP, która została dołączona do niniejszej wiadomości.

 

 Instrukcję można pobrać wyłącznie po rozwinięciu tej wiadomości klikając tutaj*

Udostępnij