Ogłoszenie o III naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. Firmy powinny prowadzić aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego od co najmniej 3 miesięcy.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

  • wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w przedsiębiorstwie
  • doradztwo w zakresie zmiany sposobu dostarczania usług w przedsiębiorstwie
  • usługi w zakresie zagadnień prawnych, np. stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 i jej skutkami, renegocjacji umów długoterminowych, w tym handlowych, restrukturyzacji lub ochrony przed wierzycielami
  • wsparcie prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z panującą epidemią, pomoc w przygotowaniu właściwych dokumentów
  • analiza możliwości i skutków zastosowania w dokumentacji umownych lub ustawowych klauzul dotyczący siły wyższej
  • usługi w zakresie zagadnień finansowych, np. w pozyskiwaniu finansowania pomocowego oraz wdrożenia innych działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • opracowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie
  • analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
  • doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zrachowaniach klientów
  • opracowanie naprawczych strategii sprzedażowych/cenowych/marketingowych pozwalających na szybki powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołamy epidemią

Katalog usług nie jest zamknięty. MŚP sam może określić rodzaj i zakres usługi doradczej w odniesieniu do własnej sytuacji w kontekście problemów i potrzeb związanych ze skutkami epidemii COVID-19. 

 

Wartość dofinansowania wynosi 100% (pomoc de minimis)

Maksymalna kwota dofinansowania usługi doradczej wynosi 50 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 6 miesięcy.

 

Usługa doradcza – na potrzeby bieżącego naboru usługa mająca na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczyć ma m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 342 11 01

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Barbara Jakubowska              - tel. 41 342 18 98

Katarzyna Bębas                    - tel. 41 342 18 98

Anna Piras                              - tel. 41 342 14 20

Elwira Seweryn                      - tel. 41 342 18 98

Ewelina Domoradzka            - tel. 41 342 14 59

Błażej Nowiński                     - tel. 41 342 11 01

 

Termin składania aplikacji: od 21.05.2020r. do wyczerpania środków lub odwołania. Zakończenie I edycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 31.08.2020r.

Alokacja na nabór: 10 000 000 zł. Alokacja I edycji: 5 000 000 zł.

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Udostępnij
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"