W związku z informacją na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą potencjalnego zagrożenia związanego z koronawirusem Beneficjenci projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, z którymi zostały podpisane umowy na dofinansowanie w ramach pierwszego naboru w sprawach dotyczących aneksowania umów, wniosków o refundacje, uzupełnień dokumentacji powinni kontaktować się z Oddziałem ds. Innowacji i Transferu Wiedzy wyłącznie mailowo, telefonicznie. Dokumenty należy wysyłać pocztą tradycyjną bez konieczności zanoszenia osobistego do Biura Projektu czy sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Wnioskodawcy w drugim naborze odnośnie odwołań od oceny również powinni stosować ten sam sposób komunikowania się z Oddziałem.

Udostępnij