W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz mając na uwadze dużą liczbę Formularzy zgłoszeniowych, które przeszły ocenę kryteriów dostępu w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP informujemy, iż termin zakończenia oceny kryteriów punktowych został przedłużony do dnia 23 kwietnia br.

Udostępnij