Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 147 Formularzy zgłoszeniowych, z czego 117 przeszło pozytywną ocenę kryteriów dostępu i zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych. 30 Formularzy zgłoszeniowych nie spełniło kryteriów dostępu i zostały odrzucone.

Udostępnij