There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o V konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” wpłynęło 196 Formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę dofinansowania ok. 10,4 mln zł, które aktualnie zostaną zweryfikowane pod względem spełniania kryteriów dostępu.

Share