There is no translation available.

Działając na podstawie § 9 pkt. 7) Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Operator Systemu Popytowego informuje, iż ze względu na dużą liczbę złożonych w V naborze Formularzy zgłoszeniowych, termin oceny kryteriów dostępu zostaje wydłużony do 22 lipca br.

Share