There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 196 Formularzy zgłoszeniowych, z czego 143 przeszły pozytywnie ocenę kryteriów dostępu i zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych. 53 Formularze zgłoszeniowe nie spełniły kryteriów dostępu i zostały odrzucone.

Share