Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracuje z podmiotami gospodarczymi w regionie w obszarach spójnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami oraz Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. UJK jest jedyną uczelnią uniwersytecką w regionie i od 1969 roku stwarza możliwości harmonijnego rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. W latach 2012-2019 podpisana ilość umów na realizację doradztwa i prac B+R dla podmiotów zewnętrznych wynosi 152 sztuki, na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł.

 
Share