Miejscowość: Końskie

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową założoną w 1995 roku. Misja organizacji realizowana jest poprzez wielokierunkowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i sektora MŚP, organizowanie szkoleń, warsztatów, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do adekwatnych do ich potrzeb form finansowania, kompleksową obsługę projektów, współpracę z instytucjami. KSWP realizuje szereg usług, min. doradczych podstawowych, specjalistycznych, proinnowacyjnych oraz w zakresie problemów związanych ze skutkami epidemii COVID-19.

Udostępnij