Miejscowość: Kielce

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią nowoczesną, która dysponuje ponad 70 laboratoriami wyposażonymi w wysokiej jakości aparaturę badawczą oraz ponad 300 ekspertami z wielu dziedzin, co umożliwia świadczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług dla przemysłu. Ponadto Politechnika Świętokrzyska współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. Staropolską Izbą Przemysłowo–Handlową, Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Na Politechnice działa Ośrodek Transferu Technologii jako punkt kontaktowy dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tematyki i formy współpracy. Zadaniem Ośrodka jest udostępnienie przedsiębiorcom potencjału naukowo - badawczego i infrastruktury PŚ. Ośrodek pośredniczy w realizacji prac doradczych, usługowych, konsultacji technologicznych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Udostępnij