Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” - Vouchery

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

 

 

 

Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Przykładowe usługi:

  • audyt technologiczny
  • certyfikacja zgodności/jakości
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Sylwia Mucha – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 306 70 14

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Katarzyna Kowalewska         - tel. 41 306 70 17

Katarzyna Bębas                       - tel. 41 306 70 15                                        

Elwira Seweryn                          - tel. 41 306 70 15

mail: 

 

Termin składania aplikacji: do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Alokacja na I nabór: 4 000 000 zł

UWAGA!

Dwa postępowania kwalifikacyjne w ramach I naboru: 

1. Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych do dnia 20.05.2019 r. Maksymalna alokacja w ramach przedmiotowego postępowania wyniesie 2 mln PLN.

2. Drugie postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych od dnia 21.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Alokacja w ramach przedmiotowego postępowania wyniesie 2 mln PLN oraz ewentualnie niewykorzystaną kwotę z alokacji przewidzianej na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne.

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Przykładowe oferty usług doradczych świadczonych przez IOB/uczelnie wyższe dostępne są w zakładce "Katalog usługodawców"

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

 

 

Udostępnij
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"