Dokumenty do pobrania - Vouchery

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Dotyczy III naboru dla MŚP - I edycja 21.05.2020r. - 31.08.2020r.:

Jak złożyć voucher na usługę doradczą - informacje podstawowe dla MŚP

Regulamin

Załącznik nr 1 - Przykładowy zakres usług III nabór

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Formularz oferty na realizacje usługi doradczej złożony przez Usługodawcę

Załącznik nr 5 - Protokół wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 6 - Wniosek o zaliczkę

Załącznik nr 7- Wniosek o refundację

Załącznik nr 8- Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 9 do regulaminu - Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 10 Instrukcja wypełnienia Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 11 - Protokół zdawczo-odbiorczy usługi doradczej

 

Dotyczy II naboru dla MŚP:

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl - MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 - Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Oświadzcenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 5a - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 6 - Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 7 - Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 8 - Karta oceny kryterów punktowych

Załącznik nr 9 - Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozastawaniu w zwiazku małżeńskim

Załącznik nr 10 - Wniosek o refundację

Załącznik nr 10a - Harmonogram płatności

Załącznik nr 11 - Protokół zdawczo-odbiorczy usługi doradczej

Załącznik nr 12 - Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

 

 

Dotyczy dotychczas podpisanych umów:

REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw492.13 KB

Załącznik_nr_1_-_Przykładowy_zakres_usług.pdf507.96 KB

Załącznik_nr_2_-_Wzór_Formularza_Zgłoszeniowego.docx97.57 KB

Załącznik_nr_3_-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis.xlsx127 KB

Załącznik_nr_4_-_Oświadzcenie_o_pomocy_de_minimis.doc109 KB

Załącznik_nr_5a-_Wzór_formularza_ofertowego.docx73.82 KB

Załącznik_Nr_5_-_Wzór_zapytania_ofertowego.docx78.56 KB

Załącznik_Nr_6_-_Wzór_protokołu_wyboru_Usługodawcy.docx75.5 KB

Załącznik_nr_7_-_Karta_oceny_kryteriów_dostępu.pdf566.29 KB

Załącznik_nr_8_-_Karta_oceny_kryterów_premiujących.pdf518.98 KB

Załącznik_Nr_9_-_Wzór_umowy_z_przedsiębiorcą.pdf580.1 KB

Załącznik_Nr_10a_-_Harmonogram_płatności.doc115 KB

Załącznik_Nr_10_-_Wniosek_o_refundację.doc144 KB

Załącznik_Nr_11_-_Protokół_zdawczo-odbiorczy_usługi_doradczej.docx79.04 KB

Załącznik_Nr_12_-_Wzór_ankiety.doc123.5 KB

Zał._Nr_1_do_umowy_-_Wzór_weksla.doc105 KB

Zał._Nr_2_do_umowy_-_Wzór_deklaracji_wekslowej.doc116 KB

Zał._Nr_3_do_umowy_-_Oświadczenie_współmałzonka.doc108.5 KB

Zał._Nr_4_do_umowy_-_Oświadczenie_o_niepozostawaniu_w_związnku_małżeńskim.doc108.5 KB

Udostępnij
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"