Dokumenty do pobrania - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Analizy, badania:

Ocena wdrażania projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Efekty wdrożenia usług doradczych dla MŚP realizowanych w ramach Projektu „Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” 

Dotyczy VII naboru dla MŚP - od 30 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r. do godziny 15:00

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 8 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego usługi doradczej

Załącznik nr 9 Wzór wniosku o refundację

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 11 Wzór karty oceny kryteriów punktowych

Załącznik nr 12 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - Weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 13 Wzór karty weryfikacji usługi doradczej

Załącznik nr 14 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

Dotyczy VI naboru dla MŚP - od 27 października do 28 grudnia 2022r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 8 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego usługi doradczej

Załącznik nr 9 Wzór wniosku o refundację

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 11 Wzór karty oceny kryteriów punktowych

Załącznik nr 12 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - Weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 13 Wzór harmonogramu płatności

Załącznik nr 14 Wzór karty weryfikacji usługi doradczej

Załącznik nr 15 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

Dotyczy V naboru dla MŚP - od 21 kwietnia do 3 czerwca 2022r.

UWAGA – INFORMACJA DOT. KRYTERIUM PUNKTOWEGO NR 7 „WNIOSKODAWCA ZAKŁADA ZWIEKSZENIE WKŁADU WŁASENGO”

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 8 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego usługi doradczej

Załącznik nr 9 Wzór wniosku o refundację

Załącznik nr 10 Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 11 Karta oceny kryterów punktowych

Załącznik nr 12 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - Weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 13 Harmonogram płatności

Załącznik nr 14 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

 

Dotyczy naboru dla IOB - od 15 lipca do 30 września 2021r.

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – IOB

REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta oceny kryterów punktowych

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa dotycząca wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB

     Zał. nr 2 do umowy - weksel in blanco

     Zał. nr 3 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

     Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

     Zał. nr 5 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 5 do Regulaminu- Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Wniosek o refundację

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego - Instrukcja do Biznes Planu

 

Wersje archiwalne dokumentów:

REGULAMIN Uchwała Nr 3979/21 z 14 lipca 2021r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa dotycząca wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB Uchwała Nr 3979/21 z 14 lipca 2021r.

REGULAMIN Uchwała Nr 4186/21 z 25 sierpnia 2021r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa dotycząca wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB Uchwała Nr 4186/21 z 25 sierpnia 2021r.

 

Dotyczy IV naboru dla MŚP - od 1 do 12 października 2020r.

REGULAMIN IV nabór

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2a Oświadczenia

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4a Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 5 Protokół wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 6 Wniosek o refundację

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 8 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 9 Instrukcja wypełnienia Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 10 Protokół zdawczo-odbiorczy wykonanej usługi

Załącznik nr 11 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

Dotyczy III naboru dla MŚP - I edycja 21.05.2020r. - 31.08.2020r.:

Jak złożyć voucher na usługę doradczą - informacje podstawowe dla MŚP

Regulamin

Załącznik nr 1 - Przykładowy zakres usług III nabór

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Formularz oferty na realizacje usługi doradczej złożony przez Usługodawcę

Załącznik nr 5 - Protokół wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 6 - Wniosek o zaliczkę

Załącznik nr 7- Wniosek o refundację

Załącznik nr 8- Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 9 do regulaminu - Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 10 Instrukcja wypełnienia Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 11 - Protokół zdawczo-odbiorczy usługi doradczej

 

Dotyczy II naboru dla MŚP:

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl - MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 - Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Oświadzcenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 5a - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 6 - Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 7 - Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 8 - Karta oceny kryterów punktowych

Załącznik nr 9 - Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozastawaniu w zwiazku małżeńskim

Załącznik nr 10 - Wniosek o refundację

Załącznik nr 10a - Harmonogram płatności

Załącznik nr 11 - Protokół zdawczo-odbiorczy usługi doradczej

Załącznik nr 12 - Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

 

 

Dotyczy dotychczas podpisanych umów:

REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw1.29 MB

Załącznik_nr_1_-_Przykładowy_zakres_usług.pdf507.96 KB

Załącznik_nr_2_-_Wzór_Formularza_Zgłoszeniowego.docx89.11 KB

Załącznik_nr_3_-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis.xlsx121.68 KB

Załącznik_nr_4_-_Oświadzcenie_o_pomocy_de_minimis.doc103.5 KB

Załącznik_nr_5a-_Wzór_formularza_ofertowego.docx68.97 KB

Załącznik_Nr_5_-_Wzór_zapytania_ofertowego.docx71.22 KB

Załącznik_Nr_6_-_Wzór_protokołu_wyboru_Usługodawcy.docx69.81 KB

Załącznik_nr_7_-_Karta_oceny_kryteriów_dostępu.pdf566.29 KB

Załącznik_nr_8_-_Karta_oceny_kryterów_premiujących.pdf518.98 KB

Załącznik_Nr_9_-_Wzór_umowy_z_przedsiębiorcą.pdf580.1 KB

Załącznik_Nr_10a_-_Harmonogram_płatności.doc108.5 KB

Załącznik_Nr_10_-_Wniosek_o_refundację.doc136.5 KB

Załącznik_Nr_11_-_Protokół_zdawczo-odbiorczy_usługi_doradczej.docx70.81 KB

Załącznik_Nr_12_-_Wzór_ankiety.doc117.5 KB

Zał._Nr_1_do_umowy_-_Wzór_weksla.doc100 KB

Zał._Nr_2_do_umowy_-_Wzór_deklaracji_wekslowej.doc109 KB

Zał._Nr_3_do_umowy_-_Oświadczenie_współmałzonka.doc103 KB

Zał._Nr_4_do_umowy_-_Oświadczenie_o_niepozostawaniu_w_związnku_małżeńskim.doc103 KB

Udostępnij
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"