Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Katalog usługodawców

Miejscowość: Kielce

Centrum posiada doświadczenie w zakresie realizacji usług skierowanych do sektora MŚP. Specjalizuje się w dostarczaniu usług doradczych w procesach restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz szeroko rozumianego doradztwa biznesowego. W grudniu 2022 r. Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie środowiskowych standardów jakości działania dla ośrodka szkoleniowo-doradczego, przyznany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Centrum posiada również certyfikat: Znak jakości małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych Nr 375/2020 jako instytucji szkoleniowej oraz jest podmiotem zarejestrowanym i świadczącym usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Miejscowość: Elbląg

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako fundacja w kwietniu 2007 r. Z chwilą rozpoczęcia działalności największą uwagę przykłada do osiągnięcia jak najwyższej jakości oferowanych usług. Głównym atutem MIO jest ambitny zespół oraz szerokie grono ekspertów z zakresu administracji publicznej i biznesu. Działania MIO skupiają się na promocji innowacyjnych rozwiązań związanych z OUTSOURCINGIEM w sektorze prywatnym, usługi realizowane są na poziomie eksperckim i uzyskują każdorazowo oczekiwane efekty. Instytut stale współpracuje z firmami z sektora MŚP. Podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów jest utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce

Stowarzyszenie Progressio jest aktywnym podmiotem sektora NGO i IOB, jego głównym obszarem działania jest województwo świętokrzyskie i region Polski Wschodniej. Celem stowarzyszenia jest wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i na rzecz rozwoju, wspierania postaw innowacyjnych, doradztwa, konstruowania i wdrażania projektów współfinansowanych z UE.

Miejscowość: Kielce

ŚZPP Lewiatan prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oferuje przedsiębiorcom usługi rozwojowe i doradcze w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, poprzez dedykowane usługi doradcze oraz wszelkiego rodzaju wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na branżę. Instytucja aktywnie włącza się w życie Konfederacji Lewiatan, skutecznie działa wspólnie z Konfederacją i 21 pozostałymi związkami regionalnymi Lewiatana dla poprawy sytuacji pracodawców i uzyskuje wpływ na procesy gospodarcze zachodzące w kraju oraz Europie. ŚZPP Lewiatan jest podmiotem posiadającym zespół pracowników etatowych oraz ekspertów doświadczonych w realizacji usług doradczych dla mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów działających na terenie regionu i kraju.

Miejscowość: Kielce

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej i innych krajów, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. Najmocniejszą stroną Fundacji jest zespół ekspertów, doświadczonych w realizacji usług doradczych, w tym: finansowych, inwestycyjnych, analitycznych, restrukturyzacyjnych, prawnych. Zespół Fundacji tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, w tym z tytułami doktora nauk ekonomicznych i humanistycznych. Ponadto, doświadczenie zespołu jak też zakres tematyczny działalności ekspertów wypełnia tematy związane z reorganizacją firm i produkcji, restrukturyzacją kosztów, optymalizacją procesów zarządczych, wsparciem eksportu czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Miejscowość: Białystok

Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A., funkcjonującego jako IOB, jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji i realizację usług doradczych w różnych obszarach biznesowych. Działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. PIITT S.A. skupia wielu ekspertów z różnych obszarów biznesowych, dzięki czemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk biznesowych działających w środowisku gospodarki opartej na wiedzy.

Miejscowość: Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracuje z podmiotami gospodarczymi w regionie w obszarach spójnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami oraz Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. UJK jest jedyną uczelnią uniwersytecką w regionie i od 1969 roku stwarza możliwości harmonijnego rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. W latach 2012-2019 podpisana ilość umów na realizację doradztwa i prac B+R dla podmiotów zewnętrznych wynosi 152 sztuki, na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł.

 
Miejscowość: Kielce

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią nowoczesną, która dysponuje ponad 70 laboratoriami wyposażonymi w wysokiej jakości aparaturę badawczą oraz ponad 300 ekspertami z wielu dziedzin, co umożliwia świadczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług dla przemysłu. Ponadto Politechnika Świętokrzyska współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. Staropolską Izbą Przemysłowo–Handlową, Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Na Politechnice działa Ośrodek Transferu Technologii jako punkt kontaktowy dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tematyki i formy współpracy. Zadaniem Ośrodka jest udostępnienie przedsiębiorcom potencjału naukowo - badawczego i infrastruktury PŚ. Ośrodek pośredniczy w realizacji prac doradczych, usługowych, konsultacji technologicznych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"