Opracowywanie analiz finansowych - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Nazwa usługi Opracowywanie analiz finansowych
Opis usługi

Wykonujemy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem analiz finansowych przedsiębiorstw.


Opracowywane przez nas analizy finansowe mogą być wykorzystywane m.in. do: • uzyskania pożyczki bankowej lub z innych źródeł,

 • oceny kondycji finansowej własnej firmy,

 • oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.


W ramach analizy ekonomiczno - finansowych wykonujemy m.in.: • Bilans

 • Rachunek Zysków i Strat

 • Rachunek Przepływów Pieniężnych

 • Wskaźnikowa analiza rentowności (rentowność sprzedaży, majątku, kapitałów własnych)

 • Wskaźnikowa analiza płynności (bieżącej, szybkiej, podwyższonej)

 • Wskaźnikowa analiza zadłużenia

 • Wycena opłacalności inwestycji (NPV, IRR, MIRR)

 • Pozostałe wskaźniki (ROI, ROE, ROA, EBIT, EPS i inne)


Wykonywane przez nas usługi są zindywidualizowane i każdorazowo dostosowywane do potrzeb danej firmy. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników posiadających długoletnie doświadczenie w opracowywaniu analiz finansowych.

Zakres cenowy usługi (od) 500 zł
Zakres cenowy usługi (do) 2000 zł
Typ usługi usługi w zakresie zagadnień finansowych, np. analiza finansowa przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb inwestycyjnych, analiza opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania
Okres realizacji usługi (od) (w miesiącach) 1 msc.
Okres realizacji usługi (do) (w miesiącach) 3 msc.
Nazwa Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat sandomierski (powiat)
Gmina Sandomierz (gmina miejska)
Miasto Sandomierz
Ulica Poniatowskiego Józefa
Numer 2
Informacja ogólna o Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę

Ośrodek wspiera przedsiębiorczość i aktywność społeczną  na terenie południowo wschodniej Polski w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego. Swój cel Fundacja realizuje w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka: 1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowywane i wdrażane są projekty wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

 2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania.

 3. Rozwój Lokalny - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych, m.in. w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Dział dedykowany samorządom i wspólnotom lokalnym, skupiony na rozwoju małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.


Działania Ośrodka adresowane są przede wszystkim do: • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,

 • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

 • samorządów lokalnych,


Wyróżnienia i certyfikaty: • Ośrodek jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek jest operatorem wsparcia i pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą usługi szkoleniowej – projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Ponadto jest wpisany w BUR jako instytucja szkoleniowa.

 • Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach.

 • Ośrodek posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

 • W roku 2016 Ośrodek został uhonorowany prestiżowym Świętokrzyskim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu.

Wpływ realizacji usługi na rozwój sektora MŚP

Usługa wykonania analizy finansowej może służyć zarówno celom rozwojowym przedsiębiorstwa (pozyskanie dotacji, kredytu), jak i informacyjnym – obrazującym aktualną kondycję finansową. Pozwala to na podjęcie ewentualnych działań naprawczych a także racjonalne zarządzanie finansami w określonej perspektywie czasowej. Usługa ukierunkowana jest na rozwijanie potencjału danej firmy i przyczynia się do rozwoju sektora MŚP.

Adres e-mail
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"