Wykonanie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem strategii wzorniczej - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Nazwa usługi Wykonanie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem strategii wzorniczej
Opis usługi

Usługa polega na przeprowadzeniu wielowątkowego audytu przedsiębiorstwa, pod kątem wykorzystania w nim wzornictwa w różnych obszarach działalności. Następnie następuje analiza konkurencji, preferencji klientów, trendów rynkowych i formułowane są zalecenia strategicznie  dotyczące wykorzystania narzędzi wzorniczych do rozwoju firmy.


Całość usługi zwykle jest  podzielona na dwie części. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt wzorniczy, który zawiera następujące elementy: • analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej,

 • analizę modelu biznesowego,

 • analizę technologii,

 • analizę struktury organizacyjnej,

 • analizę procesów komunikacji,

 • analizę strategii marketingowej,

 • zdefiniowanie i charakterystyki klientów i konkurencji

 • analizę kluczowych trendów branżowych,

 • analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,

 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego firmy.


Podsumowaniem audytu wzorniczego jest sformułowanie problemów wzorniczych w firmie, propozycje rozwiązania tych problemów stanowią strategię wzorniczą. Strategia zawiera szczegółowe rekomendacje oraz sposoby ich rozwiązania wraz z harmonogramem działań. Dysponujemy interdyscyplinarnym wykwalifikowanym zespołem doradców, analityków i projektantów. Wykonywane przez nas audyty spełniając wymagania stawiane przez PARP w naborach wniosków dotacyjnych

Zakres cenowy usługi (od) 10000 zł
Zakres cenowy usługi (do) 100000 zł
Typ usługi przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej
Okres realizacji usługi (od) (w miesiącach) 3 msc.
Okres realizacji usługi (do) (w miesiącach) 6 msc.
Nazwa Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat sandomierski (powiat)
Gmina Sandomierz (gmina miejska)
Miasto Sandomierz
Ulica Poniatowskiego Józefa
Numer 2
Informacja ogólna o Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę

Ośrodek wspiera przedsiębiorczość i aktywność społeczną  na terenie południowo wschodniej Polski w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego. Swój cel Fundacja realizuje w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka: 1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowywane i wdrażane są projekty wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

 2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania.

 3. Rozwój Lokalny - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych, m.in. w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Dział dedykowany samorządom i wspólnotom lokalnym, skupiony na rozwoju małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.


Działania Ośrodka adresowane są przede wszystkim do: • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,

 • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

 • samorządów lokalnych,


Wyróżnienia i certyfikaty: • Ośrodek jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek jest operatorem wsparcia i pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą usługi szkoleniowej – projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Ponadto jest wpisany w BUR jako instytucja szkoleniowa.

 • Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach.

 • Ośrodek posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

 • W roku 2016 Ośrodek został uhonorowany prestiżowym Świętokrzyskim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu.

Wpływ realizacji usługi na rozwój sektora MŚP

Wykonanie audytu wzorniczego jest procesem służącym zobrazowaniu szeregu procesów biznesowych w danym przedsiębiorstwie zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Efektem usługi jest strategia wzornicza, która zawiera rekomendacje odnośnie możliwych do realizacji działań wzmacniających potencjał danej firmy a także może posłużyć pozyskaniu dofinansowania na wdrożenie działań inwestycyjnych w firmie.  Usługa przyczynia się do podejmowania działań rozwojowych w danej firmie przez co przyczynia się do rozwoju sektora MŚP.

Adres e-mail
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"