Usługa brokera innowacji - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Nazwa usługi Usługa brokera innowacji
Opis usługi

Usługa polega na nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami nauki i biznesu w celu identyfikacji ich potrzeb oraz przygotowania dla nich optymalnej oferty. W ramach usługi analizujemy potrzeby przedsiębiorców, lokalny rynek innowacji (ofertę badawczą świętokrzyskich jednostek naukowych), a także potencjalne źródła i mechanizmy finansowania wdrożenia innowacji w firmie.  


W ramach usługi oferujemy pośrednictwo pracowników naukowych w kontaktach z partnerami biznesowymi spoza uczelni. Pełnimy funkcję analityczno-doradczą w zakresie diagnozy przedsiębiorstwa, nawiązywania współpracy z odpowiednią jednostką badawczą oraz pozyskiwania środków na finansowanie innowacji.

Zakres cenowy usługi (od) 5000 zł
Zakres cenowy usługi (do) 10000 zł
Typ usługi wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do realizacji projektów badawczo – rozwojowych
Okres realizacji usługi (od) (w miesiącach) 2 msc.
Okres realizacji usługi (do) (w miesiącach) 4 msc.
Nazwa Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat sandomierski (powiat)
Gmina Sandomierz (gmina miejska)
Miasto Sandomierz
Ulica Poniatowskiego Józefa
Numer 2
Informacja ogólna o Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę

Ośrodek wspiera przedsiębiorczość i aktywność społeczną  na terenie południowo wschodniej Polski w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego. Swój cel Fundacja realizuje w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka:  1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowywane i wdrażane są projekty wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

  2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania.

  3. Rozwój Lokalny - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych, m.in. w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Dział dedykowany samorządom i wspólnotom lokalnym, skupiony na rozwoju małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.


Działania Ośrodka adresowane są przede wszystkim do:  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

  • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,

  • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

  • samorządów lokalnych,


Wyróżnienia i certyfikaty:  • Ośrodek jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek jest operatorem wsparcia i pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą usługi szkoleniowej – projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Ponadto jest wpisany w BUR jako instytucja szkoleniowa.

  • Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach.

  • Ośrodek posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).


W roku 2016 Ośrodek został uhonorowany prestiżowym Świętokrzyskim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu.

Wpływ realizacji usługi na rozwój sektora MŚP

Usługa ukierunkowana jest na nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym i na transferze technologii. Wzmacniany jest przez to potencjał konkurencyjność danej firmy przez co usługa przyczynia się do rozwoju sektora MŚP.

Adres e-mail
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"