Doradztwo prawne - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Nazwa usługi Doradztwo prawne
Opis usługi

Oferowana usługa prawna dotyczy doradztwa w zakresie zabezpieczenia kontraktów (umów) na poziomie wypłacalności kontrahenta. Usługa składa się z następujących komponentów doradczych: 1. Weryfikacja kontrahenta

 2. Zabezpieczenie umowne

 3. Procedury monitorowania należności

 4. Stworzenie narzędzi dyscyplinujących płatności

 5. Gwarancja zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta


Oferowana przez nas Specjalistyczna Usługa Doradcza Prawna skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności biznesowej.


Cel wykonania usługi


Usługa specjalistycznego doradztwa prawnego może mieć charakter wyodrębniony i punktowy lub stanowić uzupełnienie dla innych usług np. księgowej czy doradztwa gospodarczego, proinnowacyjnego, w zakresie wdrażania systemów jakości. Zgodnie z przyjętym przez nas zakresem merytorycznym, usługa prawna będzie miała najczęściej  zastosowanie w przypadku planowanych działań rozwojowych firmy w zakresie zawierania nowych kontraktów handlowych, wzmocnienia czy rozszerzenia już zawartych. Usługa zabezpieczenia kontraktów ma na celu zapewnienie klientowi zwrotu przysługującej mu w stosunku do kontrahenta wierzytelności, w przypadku, gdyby nie dokonał on spłaty tej wierzytelności w terminie ustalonym w umowie (fakturze).


Metodyka wykonania usługi


Pozyskanie danych źródłowych historycznych, bieżących i ewentualnie planowanych w zakresie zawartych umów, kontraktów handlowych oraz zestawienia należności wynikających z umów.


Opracowanie danych wyjściowych przy pomocy formularza wzorcowego adytowego na potrzeby wykonania usługi doradczej prawnej na poziomie: 1. weryfikacji kontrahenta

 2. zabezpieczeń umownych

 3. procedur monitorowania należności

 4. stworzenia narzędzi dyscyplinujących płatności

 5. gwarancji zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta


Prezentacja proponowanych scenariuszy działania opracowanych na podstawie uzyskanych danych oraz w zakresie wskazanych przez Klienta usługi doradczej prawnej.


Rezultat wykonania usługi


Dokument w postaci opracowania wzorów kontraktów i proponowanych form ich zabezpieczenia, procedur monitorowania kontrahenta i należności na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez klienta usługi wraz z komentarzem.

Zakres cenowy usługi (od) 4500 zł
Zakres cenowy usługi (do) 25000 zł
Typ usługi usługi w zakresie zagadnień prawnych, np. w zakresie optymalizacji podatkowej działalności firmy, wsparcie w zakresie prawa konkurencji
Okres realizacji usługi (od) (w miesiącach) 1 msc.
Okres realizacji usługi (do) (w miesiącach) 8 msc.
Nazwa Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat kielecki (powiat)
Gmina Piekoszów (gmina wiejska)
Miasto Piekoszów
Ulica Czarnowska
Numer 54
Informacja ogólna o Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę

Głównym obszarem naszej aktywności jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowopowstałe, w postaci: • inkubacji przedsiębiorstw

 • doradztwa dla nowych firm

 • usług księgowych

 • usług prawnych

 • coachingu

 • doradztwa proinnowacyjnego

 • usług szkoleniowych

 • oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, nasza oferta usług doradczych i szkoleniowych realizowana jest w systemie popytowym, tzn. że  nie narzucamy sztywnych ram wykonania czy tematów szkoleń, ale komponujemy je zgodnie ze głoszonym zapotrzebowaniem. Zatem, to Klient decydujecie o tematyce i zakresie usługi czy szkolenia, a my je organizujemy.


Zapraszamy do kontaktu osobistego lub drogą elektroniczną poprzez stronę http://bdgizba.pl/contact/ z naszymi konsultantami i ekspertami.

Wpływ realizacji usługi na rozwój sektora MŚP

Rezultat wykonania usługi


Dokument w postaci opracowania wzorów kontraktów i proponowanych form ich zabezpieczenia, procedur monitorowania kontrahenta i należności na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez klienta usługi wraz z komentarzem.

Adres e-mail
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"