Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Popytowy System Innowacji - projekt którego głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB
 1. Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 5858/22 z dnia 14 września br. zatwierdził listę rankingową rekomendowanych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

  Poniżej lista rankingowa najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych.

  Lista rankingowa

 2. Operator Systemu Popytowego informuje, że z uwagi na złożoność Formularzy zgłoszeniowych, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów dostępu w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP, na podstawie § 9 Regulaminu termin zakończenia oceny kryteriów punktowych został ponownie przedłużony. Ocena ww. kryteriów zostaje wydłużona do dnia 14 września br.

 3. Operator Systemu Popytowego informuje, że z uwagi na dużą liczbę Formularzy zgłoszeniowych, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów dostępu w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP, na podstawie § 9 Regulaminu termin zakończenia oceny kryteriów punktowych został przedłużony do dnia 31 sierpnia br.

 4. Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

  W ramach naboru złożono 196 Formularzy zgłoszeniowych, z czego 143 przeszły pozytywnie ocenę kryteriów dostępu i zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych. 53 Formularze zgłoszeniowe nie spełniły kryteriów dostępu i zostały odrzucone.

 5. Działając na podstawie § 9 pkt. 7) Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Operator Systemu Popytowego informuje, iż ze względu na dużą liczbę złożonych w V naborze Formularzy zgłoszeniowych, termin oceny kryteriów dostępu zostaje wydłużony do 22 lipca br.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"