Tworzenie nowego produktu / usługi metodyką Design Thinking - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Nazwa usługi Tworzenie nowego produktu / usługi metodyką Design Thinking
Opis usługi

Design thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb ich użytkowników,  w tym poznania kontekstu społeczno-kulturowego w jakim funkcjonuje klient. W procesie Design thinking wykorzystuje się ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane metody badawcze i obserwacyjne, a także wtórne źródła wiedzy i narzędzia w zakresie psychologii, ergonomii itd.


Istota usługi polega na przeprowadzeniu analizy przedsiębiorstwa pod kątem zgodności jego działań z deklarowanymi wartościami. Podstawowe znaczenie ma określenie z jednej strony potrzeb klientów – najważniejszych oczekiwań, jakie klienci mają wobec produktu, czy usługi oferowanej przez badane przedsiębiorstwo, z drugiej zaś strony określenie potencjału przedsiębiorstwa do  zaspokajania tych potrzeb. Całość działań opiera się na pięciu podstawowych etapach: • • Empatyzacja – poznanie

 • • Zdefiniowanie – zrozumienie

 • • Projektowanie

 • • Prototypowanie

 • • Testowanie


Efektem tego procesu jest uwzględnienie całościowego doświadczenia użytkownika, maksymalnie odpowiadając na jego potrzeby oraz cele biznesowe marki. W ten sposób projektowane w ramach doradztwa są produkty i usługi oparte nie tylko o technologię ale przede wszystkim doświadczenie Klienta. Dysponujemy interdyscyplinarnym wykwalifikowanym zespołem doradców, analityków i projektantów zapewniającym profesjonalne podejście do procesu tworzenia nowego produktu i usługi.

Zakres cenowy usługi (od) 5000 zł
Zakres cenowy usługi (do) 50000 zł
Typ usługi opracowanie koncepcji i narzędzi umożliwiających inwestowanie w nowe produkty
Okres realizacji usługi (od) (w miesiącach) 2 msc.
Okres realizacji usługi (do) (w miesiącach) 8 msc.
Nazwa Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat sandomierski (powiat)
Gmina Sandomierz (gmina miejska)
Miasto Sandomierz
Ulica Poniatowskiego Józefa
Numer 2
Informacja ogólna o Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę

Ośrodek wspiera przedsiębiorczość i aktywność społeczną  na terenie południowo wschodniej Polski w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego. Swój cel Fundacja realizuje w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka: 1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowywane i wdrażane są projekty wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

 2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania.

 3. Rozwój Lokalny - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych, m.in. w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Dział dedykowany samorządom i wspólnotom lokalnym, skupiony na rozwoju małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.


Działania Ośrodka adresowane są przede wszystkim do: • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,

 • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

 • samorządów lokalnych,


Wyróżnienia i certyfikaty: • Ośrodek jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek jest operatorem wsparcia i pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą usługi szkoleniowej – projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Ponadto jest wpisany w BUR jako instytucja szkoleniowa.

 • Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach.

 • Ośrodek posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

 • W roku 2016 Ośrodek został uhonorowany prestiżowym Świętokrzyskim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu.

Wpływ realizacji usługi na rozwój sektora MŚP

Usługa ukierunkowana jest na tworzenie nowych produktów i/lub usług w danej firmie. Wzmacniany jest przez to jej potencjał i konkurencyjność.  Usługa przyczynia się do podejmowania działań rozwojowych w danej firmie przez co przyczynia się do rozwoju sektora MŚP.

Adres e-mail
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"