Badania kompetencji i predyspozycji zawodowych i personalnych – DISC D3 - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Nazwa usługi Badania kompetencji i predyspozycji zawodowych i personalnych – DISC D3
Opis usługi

W ramach usługi wykonujemy: • Budowa profilu aktualnych kompetencji przedsiębiorcy.

 • Opracowanie luk kompetencyjnych i dopasowanie programu doradczo / szkoleniowego.

 • Analiza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych (w tym pod uzyskanie dofinansowania do szkoleń i usług rozwojowych)


W ramach powyższych usług oferujemy również pogłębioną analizę kompetencji i predyspozycji osobowościowych klienta/pracownika przy pomocy zaawansowanego narzędzia DISC D3. W ramach badania DISC D3 analizujemy:


Model DISC – 4 style zachowań (+ nietypowe kombinacje stylów)
Model TEAMS – role zespołowe
Model VALUES – wartości
Model BAI – postawy


Klienci korzystający z testu DISC D3 otrzymują szczegółowy raport z wynikami wraz z indywidualną analizą coacha/trenera. Dysponujemy certyfikowanymi analitykami DISC D3 uprawnionymi do przeprowadzania badań tą metodyką.


Podana cena jest ceną za przeprowadzenie badania dla 1 osoby.

Zakres cenowy usługi (od) 600 zł
Zakres cenowy usługi (do) 1000 zł
Typ usługi doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
Okres realizacji usługi (od) (w miesiącach) 1 msc.
Okres realizacji usługi (do) (w miesiącach) 2 msc.
Nazwa Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat sandomierski (powiat)
Gmina Sandomierz (gmina miejska)
Miasto Sandomierz
Ulica Poniatowskiego Józefa
Numer 2
Informacja ogólna o Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę

Ośrodek wspiera przedsiębiorczość i aktywność społeczną  na terenie południowo wschodniej Polski w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego. Swój cel Fundacja realizuje w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka: 1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowywane i wdrażane są projekty wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

 2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania.

 3. Rozwój Lokalny - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych, m.in. w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Dział dedykowany samorządom i wspólnotom lokalnym, skupiony na rozwoju małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.


Działania Ośrodka adresowane są przede wszystkim do: • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,

 • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

 • samorządów lokalnych,


Wyróżnienia i certyfikaty: • Ośrodek jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek jest operatorem wsparcia i pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą usługi szkoleniowej – projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Ponadto jest wpisany w BUR jako instytucja szkoleniowa.

 • Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach.

 • Ośrodek posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

 • W roku 2016 Ośrodek został uhonorowany prestiżowym Świętokrzyskim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu.

Wpływ realizacji usługi na rozwój sektora MŚP

Usługa ukierunkowana jest na wzmacnianie kompetencji pracowników danej firmy i do wzrostu potencjału kadr firmy do osiągania jej celów biznesowych. Wzmacniany jest przez to potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstwa przez co usługa przyczynia się do rozwoju sektora MŚP.

Adres e-mail
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"