Badania kompetencji i predyspozycji zawodowych i personalnych – DISC D3 - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME Badania kompetencji i predyspozycji zawodowych i personalnych – DISC D3
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_DESCRIPTION

W ramach usługi wykonujemy: • Budowa profilu aktualnych kompetencji przedsiębiorcy.

 • Opracowanie luk kompetencyjnych i dopasowanie programu doradczo / szkoleniowego.

 • Analiza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych (w tym pod uzyskanie dofinansowania do szkoleń i usług rozwojowych)


W ramach powyższych usług oferujemy również pogłębioną analizę kompetencji i predyspozycji osobowościowych klienta/pracownika przy pomocy zaawansowanego narzędzia DISC D3. W ramach badania DISC D3 analizujemy:


Model DISC – 4 style zachowań (+ nietypowe kombinacje stylów)
Model TEAMS – role zespołowe
Model VALUES – wartości
Model BAI – postawy


Klienci korzystający z testu DISC D3 otrzymują szczegółowy raport z wynikami wraz z indywidualną analizą coacha/trenera. Dysponujemy certyfikowanymi analitykami DISC D3 uprawnionymi do przeprowadzania badań tą metodyką.


Podana cena jest ceną za przeprowadzenie badania dla 1 osoby.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_FROM 600 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_TO 1000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_SERVICE COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_11
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_FROM 1 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_TO 2 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME_IOB Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat sandomierski (powiat)
Gmina Sandomierz (gmina miejska)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_CITY Sandomierz
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_STREET Poniatowskiego Józefa
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NUMBER 2
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_INFORMATION

Ośrodek wspiera przedsiębiorczość i aktywność społeczną  na terenie południowo wschodniej Polski w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego. Swój cel Fundacja realizuje w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka: 1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowywane i wdrażane są projekty wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

 2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania.

 3. Rozwój Lokalny - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych, m.in. w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Dział dedykowany samorządom i wspólnotom lokalnym, skupiony na rozwoju małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.


Działania Ośrodka adresowane są przede wszystkim do: • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,

 • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

 • samorządów lokalnych,


Wyróżnienia i certyfikaty: • Ośrodek jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek jest operatorem wsparcia i pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą usługi szkoleniowej – projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Ponadto jest wpisany w BUR jako instytucja szkoleniowa.

 • Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach.

 • Ośrodek posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

 • W roku 2016 Ośrodek został uhonorowany prestiżowym Świętokrzyskim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_IMPACT

Usługa ukierunkowana jest na wzmacnianie kompetencji pracowników danej firmy i do wzrostu potencjału kadr firmy do osiągania jej celów biznesowych. Wzmacniany jest przez to potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstwa przez co usługa przyczynia się do rozwoju sektora MŚP.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_EMAIL
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"