Home - Vouchery

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

POPYTOWY SYSTEM INNOWACJI - ROZWÓJ MŚP W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM POPRZEZ PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim


Dofinansowanie projektu z UE: 51 367 300,00 PLN

Slider

Aktualności

„Badania pozwalają przekształcić pieniądze w wiedzę. Innowacje natomiast pozwalają przekształcić wiedzę w pieniądze.”

Geoffrey Nicholson

Katalog usługodawców

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.

×There is no translation available.Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A. jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji i realizację usług doradczych w różnych obszarach…
Białystok
04.12.2019 15:05

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

×There is no translation available.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracuje z podmiotami gospodarczymi w regionie w obszarach spójnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (RIS3) oraz Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. UJK…
Kielce
04.12.2019 14:52

Politechnika Świętokrzyska

×There is no translation available.Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią nowoczesną, która dysponuje ponad 70 laboratoriami wyposażonymi w wysokiej jakości aparaturę badawczą oraz ponad 300 ekspertami z wielu dziedzin, co umożliwia świadczenie…
Kielce
10.07.2019 15:09

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

×There is no translation available.Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) jest organizacją pozarządową założoną w 1995 roku. Swoją ofertę dedykujemy dla: przedsiębiorców, osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, osób pracujących…
Końskie
10.07.2019 14:58

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

×There is no translation available.Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach świadczy usługi z zakresu: szkolenia, doradztwa, proinnowacyjne, informacyjne, opracowywania projektów, usług finansowych (Fundusz Poręczeniowy FUNDSTAR, Fundusz Pożyczkowy…
Starachowice
10.07.2019 14:57
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"