Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

COM_SERVICES_SERVICES_NAME COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE Nazwa Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej usługę Okres realizacji usługi (msc) Zakres cenowy usługi (zł)
Opracowywanie analiz finansowych COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_1 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 500 - 2000
Opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności projektów COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_3 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 3500 - 20000
Opracowanie indywidualnej strategii marketingowej przedsiębiorstwa COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_4 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 3000 - 20000
Wykonanie analizy rynku (mikro i makro otoczenia), w tym analizy konkurencji COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_16 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 4 2000 - 10000
Opracowywanie spójnej identyfikacji wizualnej firmy, budowanie wizerunku firm COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_7 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 2000 - 10000
Analizy wejścia firmy lub produktu/usługi na rynek, konkurencja, benchmarking COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_16 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 3000 - 20000
Stworzenie planu komunikacji z otoczeniem i planu marketingowego COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_8 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 2000 - 8000
Zindywidualizowane działania marketingowe - opracowanie logotypu, zaprojektowanie strony internetowej, opracowanie materiałów promocyjnych. COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_7 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 1000 - 10000
Doradztwo z zakresu e-marketingu i social media COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_7 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 3 1000 - 4000
Wykonanie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem strategii wzorniczej COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_33 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 3 - 6 10000 - 100000
Tworzenie nowego produktu / usługi metodyką Design Thinking COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_43 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 2 - 8 5000 - 50000
Usługa brokera innowacji COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_18 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 2 - 4 5000 - 10000
Badania kompetencji i predyspozycji zawodowych i personalnych – DISC D3 COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_11 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 2 600 - 1000
Analiza i tworzenie modelu biznesowego– zarządzanie rozwojem firmy COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_20 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 - 2 2000 - 10000
Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_20 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski 2 - 12 4500 - 125000
Doradztwo proinnowacyjne COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_30 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski 3 - 12 6000 - 175000
Systemy jakości - usługa w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu jakości oraz przeprowadzenie przez proces wdrażania systemu COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_23 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski 2 - 12 6000 - 25000
Doradztwo prawne COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_2 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski 1 - 8 4500 - 25000
Budowa i wsparcie kooperacji i współpracy międzynarodowej – handel zagraniczny, kojarzenie partnerów biznesowych, wsparcie w procesach negocjacji COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_26 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski 3 - 12 5000 - 150000
Opracowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją/świadczeniem usług (w tym prace programistyczne i wdrożeniowe) COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_39 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski 3 - 12 20000 - 200000
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"