Dokumenty do pobrania - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Analizy, badania:

Ocena wdrażania projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Efekty wdrożenia usług doradczych dla MŚP realizowanych w ramach Projektu „Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” 

Dotyczy VII naboru dla MŚP - od 30 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r. do godziny 15:00

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 8 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego usługi doradczej

Załącznik nr 9 Wzór wniosku o refundację

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 11 Wzór karty oceny kryteriów punktowych

Załącznik nr 12 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - Weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 13 Wzór karty weryfikacji usługi doradczej

Załącznik nr 14 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

Dotyczy VI naboru dla MŚP - od 27 października do 28 grudnia 2022r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 8 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego usługi doradczej

Załącznik nr 9 Wzór wniosku o refundację

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 11 Wzór karty oceny kryteriów punktowych

Załącznik nr 12 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - Weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 13 Wzór harmonogramu płatności

Załącznik nr 14 Wzór karty weryfikacji usługi doradczej

Załącznik nr 15 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

Dotyczy V naboru dla MŚP - od 21 kwietnia do 3 czerwca 2022r.

UWAGA – INFORMACJA DOT. KRYTERIUM PUNKTOWEGO NR 7 „WNIOSKODAWCA ZAKŁADA ZWIEKSZENIE WKŁADU WŁASENGO”

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 8 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego usługi doradczej

Załącznik nr 9 Wzór wniosku o refundację

Załącznik nr 10 Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 11 Karta oceny kryterów punktowych

Załącznik nr 12 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - Weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 13 Harmonogram płatności

Załącznik nr 14 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

 

Dotyczy naboru dla IOB - od 15 lipca do 30 września 2021r.

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl – IOB

REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta oceny kryterów punktowych

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa dotycząca wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB

     Zał. nr 2 do umowy - weksel in blanco

     Zał. nr 3 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

     Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

     Zał. nr 5 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 5 do Regulaminu- Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Wniosek o refundację

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego - Instrukcja do Biznes Planu

 

Wersje archiwalne dokumentów:

REGULAMIN Uchwała Nr 3979/21 z 14 lipca 2021r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa dotycząca wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB Uchwała Nr 3979/21 z 14 lipca 2021r.

REGULAMIN Uchwała Nr 4186/21 z 25 sierpnia 2021r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa dotycząca wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB Uchwała Nr 4186/21 z 25 sierpnia 2021r.

 

Dotyczy IV naboru dla MŚP - od 1 do 12 października 2020r.

REGULAMIN IV nabór

Załącznik nr 1 Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2a Oświadczenia

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4a Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 5 Protokół wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 6 Wniosek o refundację

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 8 Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 9 Instrukcja wypełnienia Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 10 Protokół zdawczo-odbiorczy wykonanej usługi

Załącznik nr 11 Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

Dotyczy III naboru dla MŚP - I edycja 21.05.2020r. - 31.08.2020r.:

Jak złożyć voucher na usługę doradczą - informacje podstawowe dla MŚP

Regulamin

Załącznik nr 1 - Przykładowy zakres usług III nabór

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Formularz oferty na realizacje usługi doradczej złożony przez Usługodawcę

Załącznik nr 5 - Protokół wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 6 - Wniosek o zaliczkę

Załącznik nr 7- Wniosek o refundację

Załącznik nr 8- Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 9 do regulaminu - Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku

Załącznik nr 10 Instrukcja wypełnienia Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 11 - Protokół zdawczo-odbiorczy usługi doradczej

 

Dotyczy II naboru dla MŚP:

Instrukcja dotycząca złożenia formularzy wraz załącznikami za pośrednictwem platformy vouchery.spinno.pl - MŚP

REGULAMIN

Załącznik nr 1 - Przykładowy zakres usług

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Oświadzcenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Wzór zapytania ofertowego

Załącznik nr 5a - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 6 - Wzór protokołu wyboru Usługodawcy

Załącznik nr 7 - Karta oceny kryteriów dostępu

Załącznik nr 8 - Karta oceny kryterów punktowych

Załącznik nr 9 - Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. nr 1 do umowy - weksel in blanco

Zał. nr 2 do umowy - Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 3 do umowy - Oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 4 do umowy - Oświadczenie o niepozastawaniu w zwiazku małżeńskim

Załącznik nr 10 - Wniosek o refundację

Załącznik nr 10a - Harmonogram płatności

Załącznik nr 11 - Protokół zdawczo-odbiorczy usługi doradczej

Załącznik nr 12 - Ankieta oceny jakości usługi doradczej

 

 

 

Dotyczy dotychczas podpisanych umów:

REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw1.29 MB

Załącznik_nr_1_-_Przykładowy_zakres_usług.pdf507.96 KB

Załącznik_nr_2_-_Wzór_Formularza_Zgłoszeniowego.docx89.11 KB

Załącznik_nr_3_-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis.xlsx121.68 KB

Załącznik_nr_4_-_Oświadzcenie_o_pomocy_de_minimis.doc103.5 KB

Załącznik_nr_5a-_Wzór_formularza_ofertowego.docx68.97 KB

Załącznik_Nr_5_-_Wzór_zapytania_ofertowego.docx71.22 KB

Załącznik_Nr_6_-_Wzór_protokołu_wyboru_Usługodawcy.docx69.81 KB

Załącznik_nr_7_-_Karta_oceny_kryteriów_dostępu.pdf566.29 KB

Załącznik_nr_8_-_Karta_oceny_kryterów_premiujących.pdf518.98 KB

Załącznik_Nr_9_-_Wzór_umowy_z_przedsiębiorcą.pdf580.1 KB

Załącznik_Nr_10a_-_Harmonogram_płatności.doc108.5 KB

Załącznik_Nr_10_-_Wniosek_o_refundację.doc136.5 KB

Załącznik_Nr_11_-_Protokół_zdawczo-odbiorczy_usługi_doradczej.docx70.81 KB

Załącznik_Nr_12_-_Wzór_ankiety.doc117.5 KB

Zał._Nr_1_do_umowy_-_Wzór_weksla.doc100 KB

Zał._Nr_2_do_umowy_-_Wzór_deklaracji_wekslowej.doc109 KB

Zał._Nr_3_do_umowy_-_Oświadczenie_współmałzonka.doc103 KB

Zał._Nr_4_do_umowy_-_Oświadczenie_o_niepozostawaniu_w_związnku_małżeńskim.doc103 KB

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"