Doradztwo prawne - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME Doradztwo prawne
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_DESCRIPTION

Oferowana usługa prawna dotyczy doradztwa w zakresie zabezpieczenia kontraktów (umów) na poziomie wypłacalności kontrahenta. Usługa składa się z następujących komponentów doradczych: 1. Weryfikacja kontrahenta

 2. Zabezpieczenie umowne

 3. Procedury monitorowania należności

 4. Stworzenie narzędzi dyscyplinujących płatności

 5. Gwarancja zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta


Oferowana przez nas Specjalistyczna Usługa Doradcza Prawna skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności biznesowej.


Cel wykonania usługi


Usługa specjalistycznego doradztwa prawnego może mieć charakter wyodrębniony i punktowy lub stanowić uzupełnienie dla innych usług np. księgowej czy doradztwa gospodarczego, proinnowacyjnego, w zakresie wdrażania systemów jakości. Zgodnie z przyjętym przez nas zakresem merytorycznym, usługa prawna będzie miała najczęściej  zastosowanie w przypadku planowanych działań rozwojowych firmy w zakresie zawierania nowych kontraktów handlowych, wzmocnienia czy rozszerzenia już zawartych. Usługa zabezpieczenia kontraktów ma na celu zapewnienie klientowi zwrotu przysługującej mu w stosunku do kontrahenta wierzytelności, w przypadku, gdyby nie dokonał on spłaty tej wierzytelności w terminie ustalonym w umowie (fakturze).


Metodyka wykonania usługi


Pozyskanie danych źródłowych historycznych, bieżących i ewentualnie planowanych w zakresie zawartych umów, kontraktów handlowych oraz zestawienia należności wynikających z umów.


Opracowanie danych wyjściowych przy pomocy formularza wzorcowego adytowego na potrzeby wykonania usługi doradczej prawnej na poziomie: 1. weryfikacji kontrahenta

 2. zabezpieczeń umownych

 3. procedur monitorowania należności

 4. stworzenia narzędzi dyscyplinujących płatności

 5. gwarancji zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta


Prezentacja proponowanych scenariuszy działania opracowanych na podstawie uzyskanych danych oraz w zakresie wskazanych przez Klienta usługi doradczej prawnej.


Rezultat wykonania usługi


Dokument w postaci opracowania wzorów kontraktów i proponowanych form ich zabezpieczenia, procedur monitorowania kontrahenta i należności na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez klienta usługi wraz z komentarzem.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_FROM 4500 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_TO 25000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_SERVICE COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_2
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_FROM 1 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_TO 8 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME_IOB Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat kielecki (powiat)
Gmina Piekoszów (gmina wiejska)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_CITY Piekoszów
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_STREET Czarnowska
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NUMBER 54
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_INFORMATION

Głównym obszarem naszej aktywności jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowopowstałe, w postaci: • inkubacji przedsiębiorstw

 • doradztwa dla nowych firm

 • usług księgowych

 • usług prawnych

 • coachingu

 • doradztwa proinnowacyjnego

 • usług szkoleniowych

 • oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, nasza oferta usług doradczych i szkoleniowych realizowana jest w systemie popytowym, tzn. że  nie narzucamy sztywnych ram wykonania czy tematów szkoleń, ale komponujemy je zgodnie ze głoszonym zapotrzebowaniem. Zatem, to Klient decydujecie o tematyce i zakresie usługi czy szkolenia, a my je organizujemy.


Zapraszamy do kontaktu osobistego lub drogą elektroniczną poprzez stronę http://bdgizba.pl/contact/ z naszymi konsultantami i ekspertami.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_IMPACT

Rezultat wykonania usługi


Dokument w postaci opracowania wzorów kontraktów i proponowanych form ich zabezpieczenia, procedur monitorowania kontrahenta i należności na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez klienta usługi wraz z komentarzem.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_EMAIL
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"