Opracowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją/świadczeniem usług (w tym prace programistyczne i wdrożeniowe) - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME Opracowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją/świadczeniem usług (w tym prace programistyczne i wdrożeniowe)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_DESCRIPTION

Wsparcie w opracowaniu informatycznych systemów  pomagających w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 1. Badanie potrzeb klienta.

 2. Opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej

 3. Pomoc w wyborze odpowiedniego oprogramowania .

 4. Wdrożenie oprogramowania.

 5. Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania oraz ewentualne poprawki.

 6. Przeszkolenie personelu.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_FROM 20000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_TO 200000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_SERVICE COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_39
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_FROM 3 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_TO 12 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME_IOB Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat kielecki (powiat)
Gmina Piekoszów (gmina wiejska)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_CITY Piekoszów
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_STREET Czarnowska
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NUMBER 54
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_INFORMATION

Głównym obszarem naszej aktywności jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowopowstałe, w postaci: • inkubacji przedsiębiorstw

 • doradztwa dla nowych firm

 • usług księgowych

 • usług prawnych

 • coachingu

 • doradztwa proinnowacyjnego

 • usług szkoleniowych

 • oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, nasza oferta usług doradczych i szkoleniowych realizowana jest w systemie popytowym, tzn. że  nie narzucamy sztywnych ram wykonania czy tematów szkoleń, ale komponujemy je zgodnie ze głoszonym zapotrzebowaniem. Zatem, to Klient decydujecie o tematyce i zakresie usługi czy szkolenia, a my je organizujemy.


Zapraszamy do kontaktu osobistego lub drogą elektroniczną poprzez stronę http://bdgizba.pl/contact/ z naszymi konsultantami i ekspertami.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_IMPACT

W ramach realziacji usługi przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie w opracowaniu systemów informatycznych na pozimie: • Badania potrzeb klienta.

 • Opracowania dokumentacji przedwdrożeniowej

 • Pomocy w wyborze odpowiedniego oprogramowania .

 • Wdrożenia oprogramowania.

 • Uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania oraz ewentualne poprawki.

 • Przeszkolenie personelu.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_EMAIL
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"