Aktualizacja listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś uchwałę w sprawie aktualizacji Listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy Zgłoszeniowych w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowana lista rankingowa

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"