Informacja na temat Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach V konkursu na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o V konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” wpłynęło 196 Formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę dofinansowania ok. 10,4 mln zł, które aktualnie zostaną zweryfikowane pod względem spełniania kryteriów dostępu.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"