INFORMACJA NA TEMAT FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH VII NABORU NA UDZIELENIE VOUCHERÓW DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o VII naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” złożonych zostało łącznie 60 Formularzy zgłoszeniowych, w tym 42 na usługi specjalistyczne i 18 na usługi standardowe. Całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania to ponad 3 mln zł. Formularze zgłoszeniowe na pierwszym etapie oceny zostaną zweryfikowane pod względem spełniania kryteriów dostępu.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"