INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH VII NABORU NA UDZIELENIE VOUCHERÓW DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 7257/23 z dnia 14 czerwca br. zatwierdził listy rankingowe rekomendowanych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach VII naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Poniżej listy rankingowe najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych.

Zał. nr 1 - Lista rankingowa - usługi specjalistyczne

Zał. nr 2 - Lista rankingowa - usługi standardowe

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"