Informacja o weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych w IV naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” - Vouchery

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

W ramach naboru zostało złożonych 25 Formularzy zgłoszeniowych. Osiem Formularzy zostało złożonych niezgodnie z zasadami przyjętymi w  Regulaminie naboru. Do dalszej weryfikacji Operator Systemu Popytowego zakwalifikował 17 wniosków. Wszyscy przedsiębiorcy otrzymają, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, informację o odrzuceniu wniosku bądź wskazania do uzupełnienia Formularza i/lub  dostarczenia dokumentów potwierdzających spadek obrotów.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"