Projekty energetyczne oraz B+R. Weź udział w spotkaniu - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z zakresu projektów energetycznych oraz badawczo-rozwojowych. Odbędzie się ono 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy Politechniki Świętokrzyskiej oraz Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące wsparcia na działalność B+R i projektów z zakresu efektywności energetycznej, zaplanowano także prezentację potencjału badawczego Politechniki Świętokrzyskiej. Spotkanie umożliwi zapoznanie się z praktycznymi możliwościami poszczególnych laboratoriów Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego – CENWIS. Będzie to znakomita okazja do nawiązania współpracy z Politechniką Świętokrzyską, co pozwoli na zwiększenie zdolności badawczych i możliwości sięgania po środki z programu regionalnego FEŚ 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wstęp wolny, konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie udziału w spotkaniu do 12 czerwca 2023 r. na adres e-mail  oraz  lub telefonicznie pod numerami  41 395 14 91 i 41 395 12 70.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"