UWAGA – INFORMACJA DOT. KRYTERIUM PUNKTOWEGO NR 7 „WNIOSKODAWCA ZAKŁADA ZWIEKSZENIE WKŁADU WŁASENGO” - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że w karcie oceny kryteriów punktowych, stanowiących Załącznik nr 11 do Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach V naboru, nastąpiła oczywista omyłka pisarska w opisie sposobu oceny kryterium nr 7. Prawidłowy zapis brzmieć powinien: „Za każde 5% zwiększonego wkładu Wnioskodawca otrzyma 1 punkt. Maksymalnie Wnioskodawca może otrzymać 3 punkty.” Pozostałe zapisy dotyczące kryterium pozostają bez zmian, a wspomniana omyłka nie ma wpływu na sposób oceny i przyznawanie punktów przez Komisję Oceniającą.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"