INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY KRYTERIÓW DOSTĘPU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH VI NABORU NA UDZIELENIE VOUCHERÓW DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Działając na podstawie § 9 pkt. 8) Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Operator Systemu Popytowego informuje, iż termin oceny kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych złożonych w VI naborze zostaje wydłużony do 1 lutego br.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"