UWAGA – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O VOUCHER W VI NABORZE - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Przedsiębiorcy, którzy przesyłają do Operatora Systemu Popytowego zapytanie ofertowe/link do zapytania ofertowego w celu opublikowania na platformie internetowej projektu www.vouchery.spinno.pl, powinni do wiadomości dołączyć podpisany załącznik Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dokument podpisuje osoba, której dane zostały wskazane w zapytaniu ofertowym jako dane osoby do kontaktu. Wzór załącznika zamieszczony został w zakładce Dokumenty do pobrania, VI nabór.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"