WAŻNA INFORMACJA DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU I UCZELNI WYŻSZYCH - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że w zakładce Zapytania ofertowe w trakcie trwania VI naboru na bieżąco zamieszczane będą przesłane przez przedsiębiorców zapytania ofertowe na wybór Usługodawców, którzy świadczyć będą dla nich usługi doradcze. Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do śledzenia informacji pojawiających się we wspomnianej zakładce i do udziału w postępowaniach poprzez składanie ofert cenowych.  

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"