ZAKOŃCZENIE OCENY KRYTERIÓW DOSTĘPU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH VI NABORU NA UDZIELE VOUCHERÓW DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które zostały złożone w ramach VI naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 87 Formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,7 mln zł, z czego 66 Formularzy przeszło pozytywnie ocenę kryteriów dostępu i zostało skierowanych do oceny kryteriów punktowych. 21 Formularzy odrzucono z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"