ZAKOŃCZENIE OCENY KRYTERIÓW DOSTĘPU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH VII NABORU NA UDZIELE VOUCHERÓW DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach VII naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 60 Formularzy zgłoszeniowych, z czego 48 przeszło pozytywnie ocenę kryteriów dostępu i zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych. 12 Formularzy zgłoszeniowych nie spełniło kryteriów dostępu, w związku z czym zostały odrzucone.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"