Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o. - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Centrum posiada doświadczenie w zakresie realizacji usług skierowanych do sektora MŚP. Specjalizuje się w dostarczaniu usług doradczych w procesach restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz szeroko rozumianego doradztwa biznesowego. W grudniu 2022 r. Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie środowiskowych standardów jakości działania dla ośrodka szkoleniowo-doradczego, przyznany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Centrum posiada również certyfikat: Znak jakości małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych Nr 375/2020 jako instytucji szkoleniowej oraz jest podmiotem zarejestrowanym i świadczącym usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"