Katalog usługodawców nie jest katalogiem zamkniętym. Instytucje Otoczenia Biznesu, które chciałyby być ujęte w katalogu usługodawców powinny wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres mailowy Operatora Systemu Popytowego - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Formularz IOB

Adres mailowy Operatora Systemu Popytowego:

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"