Międzynarodowy Instytut Outsourcingu - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Miejscowość: Elbląg
There is no translation available.

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako fundacja w kwietniu 2007 r. Z chwilą rozpoczęcia działalności największą uwagę przykłada do osiągnięcia jak najwyższej jakości oferowanych usług. Głównym atutem MIO jest ambitny zespół oraz szerokie grono ekspertów z zakresu administracji publicznej i biznesu. Działania MIO skupiają się na promocji innowacyjnych rozwiązań związanych z OUTSOURCINGIEM w sektorze prywatnym, usługi realizowane są na poziomie eksperckim i uzyskują każdorazowo oczekiwane efekty. Instytut stale współpracuje z firmami z sektora MŚP. Podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów jest utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"