Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią nowoczesną, która dysponuje ponad 70 laboratoriami wyposażonymi w wysokiej jakości aparaturę badawczą oraz ponad 300 ekspertami z wielu dziedzin, co umożliwia świadczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług dla przemysłu. Ponadto Politechnika Świętokrzyska współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. Staropolską Izbą Przemysłowo–Handlową, Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Na Politechnice działa Ośrodek Transferu Technologii jako punkt kontaktowy dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tematyki i formy współpracy. Zadaniem Ośrodka jest udostępnienie przedsiębiorcom potencjału naukowo - badawczego i infrastruktury PŚ. Ośrodek pośredniczy w realizacji prac doradczych, usługowych, konsultacji technologicznych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"