Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Przykładowe usługi:

  • audyt technologiczny
  • certyfikacja zgodności/jakości
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 342 11 01

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Barbara Jakubowska              - tel. 41 342 18 98

Katarzyna Bębas                    - tel. 41 342 18 98

Anna Piras                              - tel. 41 342 14 20

Elwira Seweryn                      - tel. 41 342 18 98

 

Termin składania aplikacji: od 7 listopada 2019r. do 10 stycznia 2020r. do godziny 15:00

Alokacja na II nabór: 8 000 000 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

 

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, że problem związany z niemożliwością wysłania elektronicznego formularza bez wyboru obszaru inteligentnej specjalizacji został naprawiony. Obecnie, jeśli Państwa działalność nie wpisuje się w żadną specjalizację należy pole o nazwie "obszar inteligentnych specjalizacji" zostawić puste.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż w przypadku gdy działalność firmy ubiegającej się o voucher w ramach obecnie trwającego naboru (do 10 stycznia 2020r.) nie wpisuje się w obszar żadnej inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego, w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć dowolną inteligentną specjalizację a w uzasadnieniu zamieścić właściwą informację o tym, że Państwa działalność nie wpisuje się w żadną specjalizację. Powyższe wiąże się z obecną niemożliwością wysłania elektronicznego formularza bez wyboru obszaru inteligentnej specjalizacji.

Wskazane rozwiązanie należy stosować do czasu usunięcia awarii.

 

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z  powiatów: jędrzejowskiego, włoszczowskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Przedmiotowe spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 grudnia br.  w godzinach  11.00 - 14.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

Zdjęcie uczestników spotkania podczas prezentacji

2 grudnia br. w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia w ramach prowadzonego obecnie drugiego naboru projektu pn. Popytowy System Innowacji - Rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz zainteresowanych projektem podmiotów. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

W ramach trwającego obecnie naboru planowane są kolejne spotkania w regionie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem.

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z powiatów staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego oraz buskiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 grudnia br.  w godzinach  10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej Hotelu LORD, ul. Nasienna 8, Staszów. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z powiatów skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego oraz koneckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 5 grudnia br.  w godzinach  10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej Hotelu Komes, ul. Legionów 130, Skarżysko - Kamienna. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

Zdjęcie obrazowe przedstawiające dwoje ludzi podających sobie ręce

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 grudnia br.  w godzinach  10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, budynek Stadionu Piłkarskiego. Celem prawidłowej organizacji prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 28 listopada br. na adres bądź telefonicznie pod nr tel. 41 342 18 98.

Zdjęcie przedstawiające Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7 listopada 2019 r. rozpoczął się nabór na unikatowe i innowacyjne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego. Na vouchery, za które otrzymać będzie można profesjonalne usługi doradcze, zabezpieczono osiem milionów złotych.

– Dla wielu przedsiębiorców skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej to duże wyzwanie finansowe. Udział w naszym projekcie daje im taką możliwość. Innowacyjnym rozwiązaniem jest to, że mogą sami wybrać pakiet usług zgodny z zapotrzebowaniem swojej firmy i profilem działalności – mówi Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Beneficjenci otrzymują voucher na zakup usługi doradczej. To forma umowy na bezzwrotne dofinansowanie, uprawniająca Wnioskodawcę do zakupienia u Usługodawcy (Instytucji Otoczenia Biznesu lub uczelni wyższej) usługi doradczej o określonej wartości.

– Przedsiębiorcy sami wybierają jednostkę, która taką usługę dla nich wykona. Celem projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest wsparcie MŚP, czego konsekwencją będzie rozwój przedsiębiorczości – podkreśla Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Katalog usług doradczych, na które MŚP może pozyskać dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. W zależności od rodzaju wybranej usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej sześciu miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub roku jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych. Profesjonalne doradztwo pomoże przedsiębiorcom zwiększyć konkurencyjność i efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

NABÓR DO PROJEKTU Do 10 stycznia 2020 r. (godz.15.00) zainteresowani przedsiębiorcy mogą aplikować do II naboru w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych: https://vouchery.spinno.pl/ www.spinno.pl www.swietokrzyskie.pro www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

Zdjęcie przedstawiające ludzi na spotkaniu

Znane są już terminy warsztatów, na których przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego będą mogli dowiedzieć się jak zdobyć vouchery na profesjonalne i kosztowne usługi doradcze. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy rośnie szansa na rozwój firmy oraz poprawę pozycji na rynku.

Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” jest skierowany do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających na terenie województwa świętokrzyskiego.


Dwa rodzaje usług

W ramach konkursu na udzielenie voucherów przewidziano dwa rodzaje usług. Pierwszą z nich jest tzw. usługa standardowa. Usługi te mogą dotyczyć na przykład opracowania strategii marketingowej czy doradztwa prawno – podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku. W tym przypadku górny limit dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalny okres realizacji to 8 miesięcy. Drugi rodzaj to usługi specjalistyczne, wymagające wiedzy ściśle eksperckiej. Zalicza się do nich np. audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej czy wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do realizacji projektów badawczo – rozwojowych. Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania wynosi 150 000 zł, a maksymalny okres realizacji 12 miesięcy. Firmy planujące skorzystanie z usługi standardowej powinny funkcjonować na rynku od co najmniej 6 miesięcy lub 12 miesięcy jeśli wsparcie ma dotyczyć usług specjalistycznych. Przedsiębiorcy sami wybiorą pakiet usług zgodny z zapotrzebowaniem swojej firmy i profilem działalności. Dokonają też, z uwzględnieniem zasad konkurencyjności, wyboru jednostki świadczącej dla nich te usługi. MŚP po zakwalifikowaniu się do wsparcia podpiszą z Operatorem Systemu Popytowego umowy o dofinansowanie zaplanowanych usług doradczych, które zrealizują dla nich Instytucje Otoczenia Biznesu lub uczelnie wyższe.


Korzyści dla firmy

Doradztwo eksperckie pozwoli na realną ocenę czy i jakie rozwiązania lub inwestycje wdrożyć w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorca dowie się jak poprawić procesy i podnieść standardy pracy by osiągnąć jak największe korzyści. Usługi doradcze mają przede wszystkim podnieść konkurencyjność i efektyw
ność MŚP, ocenić jakie działania będą sprzyjały wzrostowi sprzedaży, generowały zyski i redukowały koszty. Dobrze zrealizowana usługa doradcza to droga do dynamicznego rozwoju firmy.


Warsztaty dla zainteresowanych

Do 2023 roku, bo na taki okres przewidziana jest realizacja projektu, na usługi doradcze dla przedsiębiorców zarezerwowano 51 367 300 zł. Pierwsza transza środków, ponad 3 miliony złotych, została już rozdysponowana w pierwszym konkursie. Obecnie trwa drugi nabór na udzielenie voucherów w ramach projektu. Będą mu towarzyszyły spotkania informacyjne z przedsiębiorcami. Najbliższe z nich odbędzie się 27 listopada w Jędrzejowie – dla przedsiębiorców z powiatu jędrzejowskiego, włoszczowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego. Warsztaty
dla przedsiębiorców z Kielc i powiatu kieleckiego odbędą się w Kielcach, 2 grudnia. Kolejne spotkania: 5 grudnia w Skarżysku Kamiennej, dla przedstawicieli firm z powiatów skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i koneckiego; 10 grudnia w Staszowie, dla firm z powiatów staszowskiego, buskiego, opatowskiego i sandomierskiego.

Wnioski o udział w projekcie składać można do 10 stycznia 2020 roku. Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych: https://vouchery.spinno.pl/ www.spinno.pl www.swietokrzyskie.pro www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

Zdjęcie przedstawiające Marszałka Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzeja Bętkowskiego

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa: Warto aplikować o tego rodzaju wsparcie i podnosić konkurencyjność swojej firmy, sięgać poza rynek lokalny. Udział w projekcie doda małym i średnim przedsiębiorcom z naszego regionu skrzydeł do pięknego rozwoju.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"