Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Zdjęcie przedstawiające Marszałka Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzeja Bętkowskiego
Opracowanie strategii marketingowej, ale także audyt technologiczny, czy certyfikacja produktu lub systemu jakości - na takie usługi doradcze przedsiębiorcy z regionu mogą przeznaczyć vouchery uzyskane w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Chcemy pobudzić konkurencyjność i  innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - mówi Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie świętokrzyskim mogą starać się o vouchery na zakup profesjonalnych usług doradczych. Co dzięki nim przedsiębiorcy mogą zyskać?

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: - Takie usługi mogą pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla wielu przedsiębiorców skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej to duże wyzwanie finansowe. Nie każdego na nią stać. Tymczasem udział w projekcie „Popytowy system innowacji – rozwój MŚP w Regionie Świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” daje im możliwość nie tylko skorzystania z takiego doradztwa, lecz także z samodzielnego wyboru pakietu usług doradczych zgodnie z zapotrzebowaniem swojej firmy i profilem jej działalności. Spośród Instytucji Otoczenia Biznesu oraz uczelni wyższych mogą także wybrać jednostkę, która taką usługę rzetelnie dla nich zrealizuje.

Kto może przystąpić do projektu?

Projekt skierowany jest do firm z sektora MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Firmy powinny funkcjonować na rynku od co najmniej sześciu miesięcy, jeśli chcą skorzystać z usługi standardowej lub dwunastu miesięcy, jeśli wsparcie ma dotyczyć usług specjalistycznych. Oczywiście, firmy ubiegają się o dofinansowanie usług w zależności od indywidualnego zapotrzebowania.

Co kryje się pod sformułowaniami  „usługa standardowa”  i „usługa specjalistyczna”?

Usługą standardową jest na przykład „opracowanie strategii marketingowej”.  To usługa uniwersalna, która może być oferowana w różnych przedsiębiorstwach. W tym przypadku górny limit dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a maksymalny okres realizacji to osiem miesięcy. Natomiast usługa specjalistyczna jest „szyta na miarę”, wymaga wiedzy eksperckiej. Takimi są np. audyt technologiczny, strategia ekspansji na rynki zewnętrzne.  Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania wynosi 150 000 zł, a maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy.

Jakie pieniądze zostały zarezerwowane w projekcie na ten cel?

– Do 2023 roku, na taki okres przewidziana jest realizacja projektu,  na usługi doradcze dla przedsiębiorców zarezerwowanych zostało ponad 51 mln złotych. W tym roku uruchomiona została pierwsza pula środków, 4 miliony złotych. I wkrótce rusza kolejny nabór. Warto aplikować o tego rodzaju wsparcie i podnosić konkurencyjność swojej firmy, sięgać poza rynek lokalny. Udział w projekcie doda mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z naszego regionu skrzydeł do pięknego rozwoju.

 

Zdjęcie przedstawiające żarówkę zawierającą elementy kół zębatych

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że zakończyła się ocena kryteriów dostępu i premiujących Formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Poniżej lista rankingowa rekomendowanych do dofinansowania voucherów na usługi doradcze. 

 

Lista rankingowa pdf

Zdjęcie przedstawiające żarówkę zawierającą elementy kół zębatych

 

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Inwestycji i Rozwoju/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, uprzejmie informuje, że po zakończeniu oceny kryteriów dostępu i premiujących przez Komisję Oceniającą, zostaje ogłoszona lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego w ramach 2 Osi Priorytetowej, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista rankingowa

Lista rankingowa pdf

 

Zdjęcie obrazowe przedstawiające notesy i długopisy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla przedsiębiorców z  powiatów starachowickiego i ostrowieckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. w godzinach  10.00 - 12.00 w sali konferencyjnej Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,  ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz uczelnie wyższe mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Zdjęcie obrazowe przedstawiające dwoje ludzi podających sobie ręce

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy serdecznie zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców z powiatów: buskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, które odbędzie się w dniu 10 maja br. w godzinach  10.00 - 12.00 w Hotelu Gromada Busko-Zdrój, ul Ludwika Waryńskiego 10, Busko-Zdrój .

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Zdjęcie przedstawiające ludzi na spotkaniu

29 kwietnia 2019r. odbyło się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach drugie spotkanie w ramach warsztatów dla MŚP poświęcone tematyce voucherów na usługi doradcze. Przedsiębiorcy z  powiatów starachowickiego i ostrowieckiego, wysłuchali szczegółowej prezentacji dotyczącej możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Uczestnicy zostali zapoznani z ogólnymi zasadami wsparcia, wymogami wobec MŚP, zasadami oceny, rozliczania, zabezpieczenia i odzyskiwania środków. Przedstawiciele MŚP skorzystali z możliwości zadawania pytań w trakcie samej prezentacji, jak i indywidualnych konsultacji merytorycznych.

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawiające ludzi na spotkaniu

16 kwietnia 2019 roku rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych dla przedsiębiorców, poświęcony możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oraz przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu i uczelni wyższych z terenu miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego. Na spotkaniu przedstawiane zostały szczegółowe zasady udzielania voucherów, ich realizacji oraz rozliczania. Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać również z indywidualnych konsultacji merytorycznych z pracownikami UMWŚ.

Najbliższe spotkania warsztatowe dla przedsiębiorców odbędą się w dniach:

29 kwietnia 2019 roku STARACHOWICE – powiat starachowicki i ostrowiecki,

10 maja 2019 roku BUSKO-ZDRÓJ – powiat buski, pińczowski i kazimierski.

 

       

         

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, które odbędzie się 16 kwietnia w godzinach 10.00 – 12.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz uczelnie wyższe mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu.
W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy według zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.

 

 

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

 

 

 

Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Przykładowe usługi:

  • audyt technologiczny
  • certyfikacja zgodności/jakości
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Sylwia Mucha – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 306 70 14

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Katarzyna Kowalewska         - tel. 41 306 70 17

Katarzyna Bębas                       - tel. 41 306 70 15                                        

Elwira Seweryn                          - tel. 41 306 70 15

mail: 

 

Termin składania aplikacji: do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Alokacja na I nabór: 4 000 000 zł

UWAGA!

Dwa postępowania kwalifikacyjne w ramach I naboru: 

1. Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych do dnia 20.05.2019 r. Maksymalna alokacja w ramach przedmiotowego postępowania wyniesie 2 mln PLN.

2. Drugie postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych od dnia 21.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Alokacja w ramach przedmiotowego postępowania wyniesie 2 mln PLN oraz ewentualnie niewykorzystaną kwotę z alokacji przewidzianej na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne.

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Przykładowe oferty usług doradczych świadczonych przez IOB/uczelnie wyższe dostępne są w zakładce "Katalog usługodawców"

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

 

 

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"