Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

W związku z informacją na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą potencjalnego zagrożenia związanego z koronawirusem Beneficjenci projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, z którymi zostały podpisane umowy na dofinansowanie w ramach pierwszego naboru w sprawach dotyczących aneksowania umów, wniosków o refundacje, uzupełnień dokumentacji powinni kontaktować się z Oddziałem ds. Innowacji i Transferu Wiedzy wyłącznie mailowo, telefonicznie. Dokumenty należy wysyłać pocztą tradycyjną bez konieczności zanoszenia osobistego do Biura Projektu czy sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Wnioskodawcy w drugim naborze odnośnie odwołań od oceny również powinni stosować ten sam sposób komunikowania się z Oddziałem.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 147 Formularzy zgłoszeniowych, z czego 117 przeszło pozytywną ocenę kryteriów dostępu i zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych. 30 Formularzy zgłoszeniowych nie spełniło kryteriów dostępu i zostały odrzucone.

Logo projektowe poziome Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż Operator Systemu Popytowego opracował Instrukcję dotycząca dołączania załączników do formularza zgłoszeniowego MŚP, która została dołączona do niniejszej wiadomości.

 

 Instrukcję można pobrać wyłącznie po rozwinięciu tej wiadomości klikając tutaj*

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

W związku z duża liczbą Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP informujemy, iż termin zakończenia oceny kryteriów dostępu został przedłużony do dnia 10 marca br.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Przykładowe usługi:

  • audyt technologiczny
  • certyfikacja zgodności/jakości
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 342 11 01

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Barbara Jakubowska              - tel. 41 342 18 98

Katarzyna Bębas                    - tel. 41 342 18 98

Anna Piras                              - tel. 41 342 14 20

Elwira Seweryn                      - tel. 41 342 18 98

 

Termin składania aplikacji: od 7 listopada 2019r. do 10 stycznia 2020r. do godziny 15:00

Alokacja na II nabór: 8 000 000 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

 

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, że problem związany z niemożliwością wysłania elektronicznego formularza bez wyboru obszaru inteligentnej specjalizacji został naprawiony. Obecnie, jeśli Państwa działalność nie wpisuje się w żadną specjalizację należy pole o nazwie "obszar inteligentnych specjalizacji" zostawić puste.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż w przypadku gdy działalność firmy ubiegającej się o voucher w ramach obecnie trwającego naboru (do 10 stycznia 2020r.) nie wpisuje się w obszar żadnej inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego, w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć dowolną inteligentną specjalizację a w uzasadnieniu zamieścić właściwą informację o tym, że Państwa działalność nie wpisuje się w żadną specjalizację. Powyższe wiąże się z obecną niemożliwością wysłania elektronicznego formularza bez wyboru obszaru inteligentnej specjalizacji.

Wskazane rozwiązanie należy stosować do czasu usunięcia awarii.

 

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z  powiatów: jędrzejowskiego, włoszczowskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Przedmiotowe spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 grudnia br.  w godzinach  11.00 - 14.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

Zdjęcie uczestników spotkania podczas prezentacji

2 grudnia br. w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia w ramach prowadzonego obecnie drugiego naboru projektu pn. Popytowy System Innowacji - Rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz zainteresowanych projektem podmiotów. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

W ramach trwającego obecnie naboru planowane są kolejne spotkania w regionie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem.

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z powiatów staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego oraz buskiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 grudnia br.  w godzinach  10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej Hotelu LORD, ul. Nasienna 8, Staszów. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"