Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Zdjęcie obrazowe przedstawiające dwoje ludzi podających sobie ręce

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy serdecznie zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców z powiatów: buskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, które odbędzie się w dniu 10 maja br. w godzinach  10.00 - 12.00 w Hotelu Gromada Busko-Zdrój, ul Ludwika Waryńskiego 10, Busko-Zdrój .

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Zdjęcie przedstawiające ludzi na spotkaniu

29 kwietnia 2019r. odbyło się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach drugie spotkanie w ramach warsztatów dla MŚP poświęcone tematyce voucherów na usługi doradcze. Przedsiębiorcy z  powiatów starachowickiego i ostrowieckiego, wysłuchali szczegółowej prezentacji dotyczącej możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Uczestnicy zostali zapoznani z ogólnymi zasadami wsparcia, wymogami wobec MŚP, zasadami oceny, rozliczania, zabezpieczenia i odzyskiwania środków. Przedstawiciele MŚP skorzystali z możliwości zadawania pytań w trakcie samej prezentacji, jak i indywidualnych konsultacji merytorycznych.

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawiające ludzi na spotkaniu

16 kwietnia 2019 roku rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych dla przedsiębiorców, poświęcony możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oraz przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu i uczelni wyższych z terenu miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego. Na spotkaniu przedstawiane zostały szczegółowe zasady udzielania voucherów, ich realizacji oraz rozliczania. Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać również z indywidualnych konsultacji merytorycznych z pracownikami UMWŚ.

Najbliższe spotkania warsztatowe dla przedsiębiorców odbędą się w dniach:

29 kwietnia 2019 roku STARACHOWICE – powiat starachowicki i ostrowiecki,

10 maja 2019 roku BUSKO-ZDRÓJ – powiat buski, pińczowski i kazimierski.

 

       

         

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, które odbędzie się 16 kwietnia w godzinach 10.00 – 12.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz uczelnie wyższe mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu.
W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy według zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.

 

 

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

 

 

 

Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Przykładowe usługi:

  • audyt technologiczny
  • certyfikacja zgodności/jakości
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Sylwia Mucha – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 306 70 14

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Katarzyna Kowalewska         - tel. 41 306 70 17

Katarzyna Bębas                       - tel. 41 306 70 15                                        

Elwira Seweryn                          - tel. 41 306 70 15

mail: 

 

Termin składania aplikacji: do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Alokacja na I nabór: 4 000 000 zł

UWAGA!

Dwa postępowania kwalifikacyjne w ramach I naboru: 

1. Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych do dnia 20.05.2019 r. Maksymalna alokacja w ramach przedmiotowego postępowania wyniesie 2 mln PLN.

2. Drugie postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych od dnia 21.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Alokacja w ramach przedmiotowego postępowania wyniesie 2 mln PLN oraz ewentualnie niewykorzystaną kwotę z alokacji przewidzianej na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne.

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Przykładowe oferty usług doradczych świadczonych przez IOB/uczelnie wyższe dostępne są w zakładce "Katalog usługodawców"

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

 

 

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"