Budowa i wsparcie kooperacji i współpracy międzynarodowej – handel zagraniczny, kojarzenie partnerów biznesowych, wsparcie w procesach negocjacji - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME Budowa i wsparcie kooperacji i współpracy międzynarodowej – handel zagraniczny, kojarzenie partnerów biznesowych, wsparcie w procesach negocjacji
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_DESCRIPTION

Nawiązanie współpracy z danym producentem związane jest z realizacją poszczególnych etapów związanych z wejściem i funkcjonowaniem na rynku docelowym. Warunki współpracy i ich finansowanie każdorazowo dopasowywane są do oczekiwań Klienta.


Staramy się maksymalnie zniwelować wysokość nakładów niezbędnych do zaistnienia na wybranym rynku zagranicznym. Ograniczamy stałe wydatki jakie klient ponosi utrzymując dział eksportu na rzecz wzmożonej pracy za pomocą narzędzi wirtualnych, korzystania z baz danych przedsiębiorców na rynku docelowym oraz współpraca z izbami handlowymi z danych obszarów.


Proponowane etapy współpracy: 1. Określenie oczekiwań producenta – ustalenia indywidualne.

 2. Podpisanie umowy określającej warunki współpracy, zakres obowiązków oraz zabezpieczenie know-how producenta.

 3. Szkolenie produktowe pozwalające poznać produkt producenta i następnie fachowo i rzeczowo zaprezentować go potencjalnym klientom.

 4. Przeprowadzenie analizy danego rynku (wielkość, potencjał sprzedażowy, konkurencja).

 5. Opracowanie listy potencjalnych klientów docelowych

 6. Aktywne pozyskiwanie klientów – sporządzanie prezentacji firmy, przygotowanie ofert i kierowanie ich do potencjalnych klientów.

 7. Bieżąca obsługa wpływających zamówień (obsługa mailowa, kontakt telefoniczny, nadzór nad przebiegiem zamówienia).

 8. Asysta podczas wyjazdów i spotkań w kraju kontrahenta (np. Targi, spotkania handlowe).

 9. Samodzielne penetrowanie rynku – wyjazdy do klientów w celach handlowych.

 10. Odbiór klienta zagranicznego z lotniska, dowóz do Państwa siedziby, prowadzenie rozmów handlowych z Państwa udziałem – podczas wizyt klientów w Polsce.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_FROM 5000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_TO 150000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_SERVICE COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_26
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_FROM 3 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_TO 12 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME_IOB Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat kielecki (powiat)
Gmina Piekoszów (gmina wiejska)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_CITY Piekoszów
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_STREET Czarnowska
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NUMBER 54
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_INFORMATION

Głównym obszarem naszej aktywności jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowopowstałe, w postaci: • inkubacji przedsiębiorstw

 • doradztwa dla nowych firm

 • usług księgowych

 • usług prawnych

 • coachingu

 • doradztwa proinnowacyjnego

 • usług szkoleniowych

 • oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, nasza oferta usług doradczych i szkoleniowych realizowana jest w systemie popytowym, tzn. że  nie narzucamy sztywnych ram wykonania czy tematów szkoleń, ale komponujemy je zgodnie ze głoszonym zapotrzebowaniem. Zatem, to Klient decydujecie o tematyce i zakresie usługi czy szkolenia, a my je organizujemy.


Zapraszamy do kontaktu osobistego lub drogą elektroniczną poprzez stronę http://bdgizba.pl/contact/ z naszymi konsultantami i ekspertami.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_IMPACT

Rezultaty usługi zależą od przyjętego zakresu rzeczowego wsparcia i mogą obejmować łącznie lub rozłącznie: • Szkolenie produktowe pozwalające poznać produkt producenta i następnie fachowo i rzeczowo zaprezentować go potencjalnym klientom.

 • Przeprowadzenie analizy danego rynku (wielkość, potencjał sprzedażowy, konkurencja).

 • Opracowanie listy potencjalnych klientów docelowych

 • Aktywne pozyskiwanie klientów – sporządzanie prezentacji firmy, przygotowanie ofert i kierowanie ich do potencjalnych klientów.

 • Bieżąca obsługa wpływających zamówień (obsługa mailowa, kontakt telefoniczny, nadzór nad przebiegiem zamówienia).

 • Asysta podczas wyjazdów i spotkań w kraju kontrahenta (np. Targi, spotkania handlowe).

 • Samodzielne penetrowanie rynku – wyjazdy do klientów w celach handlowych.

 • Odbiór klienta zagranicznego z lotniska, dowóz do Państwa siedziby, prowadzenie rozmów handlowych z Państwa udziałem – podczas wizyt klientów w Polsce.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_EMAIL
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"