News - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

News

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu
There is no translation available.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z  powiatów: jędrzejowskiego, włoszczowskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Przedmiotowe spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 13 grudnia br.  w godzinach  11.00 - 14.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

Zdjęcie uczestników spotkania podczas prezentacji
There is no translation available.

2 grudnia br. w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia w ramach prowadzonego obecnie drugiego naboru projektu pn. Popytowy System Innowacji - Rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz zainteresowanych projektem podmiotów. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

W ramach trwającego obecnie naboru planowane są kolejne spotkania w regionie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem.

Zdjęcie obrazowe przedstawiające ludzi na spotkaniu
There is no translation available.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z powiatów staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego oraz buskiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 grudnia br.  w godzinach  10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej Hotelu LORD, ul. Nasienna 8, Staszów. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

There is no translation available.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z powiatów skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego oraz koneckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 5 grudnia br.  w godzinach  10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej Hotelu Komes, ul. Legionów 130, Skarżysko - Kamienna. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 342 18 98.

Zdjęcie obrazowe przedstawiające dwoje ludzi podających sobie ręce
There is no translation available.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru dla przedsiębiorców na udzielenie voucherów na usługi doradcze serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie na dwa rodzaje usług: usługi standardowe takie jak opracowanie strategii marketingowej czy doradztwo prawno – podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku oraz usługi specjalistyczne typu audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 grudnia br.  w godzinach  10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, budynek Stadionu Piłkarskiego. Celem prawidłowej organizacji prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 28 listopada br. na adres bądź telefonicznie pod nr tel. 41 342 18 98.

Zdjęcie przedstawiające Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
There is no translation available.

7 listopada 2019 r. rozpoczął się nabór na unikatowe i innowacyjne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego. Na vouchery, za które otrzymać będzie można profesjonalne usługi doradcze, zabezpieczono osiem milionów złotych.

– Dla wielu przedsiębiorców skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej to duże wyzwanie finansowe. Udział w naszym projekcie daje im taką możliwość. Innowacyjnym rozwiązaniem jest to, że mogą sami wybrać pakiet usług zgodny z zapotrzebowaniem swojej firmy i profilem działalności – mówi Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Beneficjenci otrzymują voucher na zakup usługi doradczej. To forma umowy na bezzwrotne dofinansowanie, uprawniająca Wnioskodawcę do zakupienia u Usługodawcy (Instytucji Otoczenia Biznesu lub uczelni wyższej) usługi doradczej o określonej wartości.

– Przedsiębiorcy sami wybierają jednostkę, która taką usługę dla nich wykona. Celem projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest wsparcie MŚP, czego konsekwencją będzie rozwój przedsiębiorczości – podkreśla Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Katalog usług doradczych, na które MŚP może pozyskać dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. W zależności od rodzaju wybranej usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej sześciu miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub roku jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych. Profesjonalne doradztwo pomoże przedsiębiorcom zwiększyć konkurencyjność i efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

NABÓR DO PROJEKTU Do 10 stycznia 2020 r. (godz.15.00) zainteresowani przedsiębiorcy mogą aplikować do II naboru w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych: https://vouchery.spinno.pl/ www.spinno.pl www.swietokrzyskie.pro www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

Zdjęcie przedstawiające ludzi na spotkaniu
There is no translation available.

Znane są już terminy warsztatów, na których przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego będą mogli dowiedzieć się jak zdobyć vouchery na profesjonalne i kosztowne usługi doradcze. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy rośnie szansa na rozwój firmy oraz poprawę pozycji na rynku.

Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” jest skierowany do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających na terenie województwa świętokrzyskiego.


Dwa rodzaje usług

W ramach konkursu na udzielenie voucherów przewidziano dwa rodzaje usług. Pierwszą z nich jest tzw. usługa standardowa. Usługi te mogą dotyczyć na przykład opracowania strategii marketingowej czy doradztwa prawno – podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku. W tym przypadku górny limit dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalny okres realizacji to 8 miesięcy. Drugi rodzaj to usługi specjalistyczne, wymagające wiedzy ściśle eksperckiej. Zalicza się do nich np. audyt technologiczny, audyt innowacyjności, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej czy wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do realizacji projektów badawczo – rozwojowych. Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania wynosi 150 000 zł, a maksymalny okres realizacji 12 miesięcy. Firmy planujące skorzystanie z usługi standardowej powinny funkcjonować na rynku od co najmniej 6 miesięcy lub 12 miesięcy jeśli wsparcie ma dotyczyć usług specjalistycznych. Przedsiębiorcy sami wybiorą pakiet usług zgodny z zapotrzebowaniem swojej firmy i profilem działalności. Dokonają też, z uwzględnieniem zasad konkurencyjności, wyboru jednostki świadczącej dla nich te usługi. MŚP po zakwalifikowaniu się do wsparcia podpiszą z Operatorem Systemu Popytowego umowy o dofinansowanie zaplanowanych usług doradczych, które zrealizują dla nich Instytucje Otoczenia Biznesu lub uczelnie wyższe.


Korzyści dla firmy

Doradztwo eksperckie pozwoli na realną ocenę czy i jakie rozwiązania lub inwestycje wdrożyć w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorca dowie się jak poprawić procesy i podnieść standardy pracy by osiągnąć jak największe korzyści. Usługi doradcze mają przede wszystkim podnieść konkurencyjność i efektyw
ność MŚP, ocenić jakie działania będą sprzyjały wzrostowi sprzedaży, generowały zyski i redukowały koszty. Dobrze zrealizowana usługa doradcza to droga do dynamicznego rozwoju firmy.


Warsztaty dla zainteresowanych

Do 2023 roku, bo na taki okres przewidziana jest realizacja projektu, na usługi doradcze dla przedsiębiorców zarezerwowano 51 367 300 zł. Pierwsza transza środków, ponad 3 miliony złotych, została już rozdysponowana w pierwszym konkursie. Obecnie trwa drugi nabór na udzielenie voucherów w ramach projektu. Będą mu towarzyszyły spotkania informacyjne z przedsiębiorcami. Najbliższe z nich odbędzie się 27 listopada w Jędrzejowie – dla przedsiębiorców z powiatu jędrzejowskiego, włoszczowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego. Warsztaty
dla przedsiębiorców z Kielc i powiatu kieleckiego odbędą się w Kielcach, 2 grudnia. Kolejne spotkania: 5 grudnia w Skarżysku Kamiennej, dla przedstawicieli firm z powiatów skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i koneckiego; 10 grudnia w Staszowie, dla firm z powiatów staszowskiego, buskiego, opatowskiego i sandomierskiego.

Wnioski o udział w projekcie składać można do 10 stycznia 2020 roku. Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych: https://vouchery.spinno.pl/ www.spinno.pl www.swietokrzyskie.pro www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

Zdjęcie przedstawiające Marszałka Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzeja Bętkowskiego

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa: Warto aplikować o tego rodzaju wsparcie i podnosić konkurencyjność swojej firmy, sięgać poza rynek lokalny. Udział w projekcie doda małym i średnim przedsiębiorcom z naszego regionu skrzydeł do pięknego rozwoju.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP
There is no translation available.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Przykładowe usługi:

  • audyt technologiczny
  • certyfikacja zgodności/jakości
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 342 11 01

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Barbara Jakubowska              - tel. 41 342 18 98

Katarzyna Bębas                    - tel. 41 342 18 98

Anna Piras                              - tel. 41 342 14 20

Elwira Seweryn                      - tel. 41 342 18 98

 

Termin składania aplikacji: od 7 listopada 2019r. do 10 stycznia 2020r. do godziny 15:00

Alokacja na II nabór: 8 000 000 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

 

Zdjęcie przedstawiające panią dr Annę Kaczor, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu
There is no translation available.

W świecie ciągłej zmiany w gospodarce, bezcenne dla firm jest wsparcie doradcze dostarczane przez wysokiej klasy fachowców – mówi dr Anna Kaczor, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu.

Instytucje Otoczenia Biznesu to bardzo ważni uczestnicy projektu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w postaci voucherów na realizację usług doradczych zwracali się właśnie do IOB lub uczelni wyższych o wykonanie dla nich konkretnej usługi.

W ostatnich dwóch dekadach liczba Instytucji Otoczenia Biznesu znacznie wzrosła, jako efekt możliwości finansowania inicjatyw wzmacniających rozwój przedsiębiorczości. W celu zaoferowania wsparcia dla MŚP, część z tych instytucji przeszła przeobrażenie doskonaląc swoje kwalifikacje i specjalizując się w konkretnym sektorze gospodarki. Ale aby uniezależnić się od publicznego finansowania, IOB powinny umiejętnie reagować na potrzeby rynku i potrafić zaspokoić zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw. Taką możliwość dają im założenia projektu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze, gdzie właściwe przygotowanie oferty będzie decydowało o zdobyciu przewagi konkurencyjnej danego IOB na rynku.

W ramach pierwszego naboru na realizację usług doradczych MŚP wybrali na wykonawców takie instytucje jak: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Ośrodek Wspierania i Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego o/świętokrzyski, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Fundację Rozwoju Przemysłu, Fundację Wałbrzych 2000, Fundację Europa House Tychy, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.

- Projekt jest nowatorski i probiznesowy, bazuje na zdefiniowanych potrzebach klientów – przedsiębiorców. To oni wybierają usługę i dostawcę tej usługi oraz decydują o jej zakresie, terminie realizacji, a nawet zespole, który się w nią zaangażuje. Do tej pory, to urzędy decydowały na co może zostać przeznaczone wsparcie – ocenia dr Anna Kaczor.

Fundacja Rozwoju Przemysłu, jako Instytucja Otoczenia Biznesu realizuje wiele tego rodzaju usług dla beneficjentów projektu, a zainteresowanie udziałem w nim jest coraz większe.

Jakiego wsparcia potrzebują MŚP? - Duża część przedsiębiorców potrzebuje prostego wsparcia, prawnego czy podatkowego, ale zdecydowana większość wybiera usługi specjalistyczne, zaprojektowane indywidualnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy nie czekają na końcowy "papier”, tylko konsekwentnie współpracują z doradcami, można powiedzieć „współtworzą” usługę. Myślę, że wpływ na to mają dwa czynniki, po pierwsze firmy płacą za część kosztów usługi i oczekują rzeczywistego wsparcia, a po drugie więcej firm w świętokrzyskim docenia wartość wiedzy dostarczanej do firmy na zamówienie – mówi Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu.

Beneficjenci projektu wybierają takiego dostawcę usługi, który spełnia określone wymagania. - To bardzo istotne z punktu widzenia jakości usług doradczych, przedsiębiorca dopłaca z własnej kieszeni wkład własny do przedsięwzięcia. Taka konstrukcja systemu wymusza działania podnoszące jakość świadczonych usług przez dostawców, a co za tym idzie lepsze wsparcie regionalnego biznesu – podkreśla dr Anna Kaczor.

Coraz więcej przedsiębiorców docenia wagę usług doradczych, które mogą podnieść konkurencyjność firmy i wpływają na jej rozwój. - Świat zmienia się w błyskawicznym tempie, dynamicznie ewoluuje choćby rynek pracy, przepisy podatkowe, czy koniunktura, mody i wiele innych. Trudno dzisiaj znaleźć przedsiębiorcę niekorzystającego z usług doradczych: księgowych, prawnych, podatkowych czy choćby bhp, czy ISO i to nie jest nic nowego. Jednak system zaproponowany w projekcie zapewnia wsparcie konkretnych potrzeb przedsiębiorców, a oni mają silną potrzebę wsparcia specjalistów z wysokiej półki, którzy dotychczas byli poza zasięgiem finansowym firmy. System pozwala korzystać z najlepszych i wybierać najbardziej potrzebne i rozwojowe dla firmy usługi – mówi prezes. Według niej, projekt ma ogromne znaczenie dla sektora MŚP, które są najliczniej reprezentowane i dlatego potrzebują szczególnej opieki. Wsparcie dla MŚP jest szczególnie ważne, gdyż stanowią one o sile gospodarki krajów, regionów, czy sektorów.

Zdjęcie przedstawiające budynek firmy Polonez Plus
There is no translation available.

Usługi „szyte na miarę”. Przedsiębiorcy sami określają, jakiej usługi doradczej potrzebują, wskazują jej indywidualne warunki i cele, jakie chcą osiągnąć. Pierwszy nabór zrealizowany w ramach unikatowego projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zyskał uznanie wśród MŚP.
 
Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” to wyjątkowa forma wsparcia skierowana do regionalnych firm. Do tej pory środki publiczne trafiały najpierw do Instytucji Otoczenia Biznesu, które miały przygotować propozycję usług dla MŚP. Takie rozwiązanie okazało się mało skuteczne, ponieważ często nie trafiało w zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Obecnie, wsparcie zostało zaprojektowane w oparciu o model popytowy, czyli oferowane przez IOB lub uczelnie wyższe usługi doradcze to odpowiedź na rzeczywiste, indywidualne potrzeby MŚP. To właśnie przedsiębiorca, po zdiagnozowaniu sytuacji swojej firmy, określa jaką usługę doradczą chciałby zlecić do wykonania tak, aby zwiększyć swoją konkurencyjność, zapewnić wzrost sprzedaży czy rozszerzyć rynki zbytu. To wielka szansa dla świętokrzyskich przedsiębiorstw, która ułatwi podjęcie kluczowych decyzji dla rozwoju firmy. Czy i w jaki sposób wdrożyć swoje zamierzenia inwestycyjne w życie? Odpowiedź na to pytanie może przynieść usługa doradcza.

66 usług o wartości 4,7 miliona złotych

O dużym zainteresowaniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw taki rodzajem wsparcia świadczą wyniki pierwszego, pilotażowego konkursu przeprowadzonego przez Operatora Systemu Popytowego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Aż 66 usług doradczych, zarówno standardowych, jak i w dużej mierze usług specjalistycznych zostanie zrealizowanych przez IOB na zlecenie przedsiębiorców. Wartość tych usług to ponad 4,7 mln złotych. Operator Systemu Popytowego dofinansuje je w kwocie przekraczającej 3,3 mln złotych. Część z tych usług jest już w fazie finalnej, a niektóre firmy rozpoczęły nawet wdrażanie rezultatów i rekomendacji płynących z zakończonej usługi doradczej.

Jednym z przedsiębiorstw, które skorzystało z vouchera na usługi doradcze jest firma Polonez Plus Spółka z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji: wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, C.O., ochrony przeciwpożarowej, elektroautomatyki i projektowania. - Przedsiębiorstwo korzysta z usługi specjalistycznej.  Na nasze zapotrzebowanie odpowiedziała Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa w Kielcach, z którą wspólnie „uszyliśmy” usługę na miarę naszych oczekiwań – mówi Szymon Derlatka Dyrektor Zakładu Produkcji Pomocniczej w Spółce Polonez Plus. Według niego, wielkim atutem projektu jest to, że przedsiębiorca może zaprojektować do własnych potrzeb kształt przydatnych dla niego usług doradczych. – Określa indywidualne warunki, cele oraz oczekiwania, jakie musi spełnić dana usługa i pod tym kątem szuka odpowiedniego IOB, który jest w stanie taką usługę zaoferować. Nie musi się ograniczać jedynie do aktualnie dostępnych zdefiniowanych już usług rynkowych, lecz może je modelować. Możliwość swobodnej kreacji usług ściśle dopasowanych do aktualnych potrzeb przedsiębiorców jest najważniejszym czynnikiem uatrakcyjniającym tę formę wsparcia – dodaje.

Ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców

Z vouchera na usługi specjalistyczne w ramach programu korzysta także firma edukacyjna EDU-MAG Korepetycje i Usługi Edytorskie, którą prowadzi Małgorzata Garula-Derlatka, żona Szymona Derlatki. – Mikroprzedsiębiorcy trudno byłoby kupić specjalistyczną usługę doradczą za własne środki. Usługi tego typu, realizowane przez kompetentne osoby, są drogie. Dzięki dotacjom w ramach projektu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze stają się one dostępne także dla mniejszych podmiotów – podkreśla przedsiębiorca.

Zachęca innych MŚP do udziału w projekcie i wylicza jego atuty. – Usługę doradczą tworzą wysokiej klasy specjaliści, jest ona dedykowana indywidualnemu odbiorcy i przez niego samego projektowana. Oszczędzamy własny kapitał i sięgamy po specjalistyczne usługi, które pomogą nam kompleksowo rozwiązywać problemy w swoich firmach. Możliwość skorzystania z fachowego doradztwa, dotyczącego praktycznie każdego obszaru prowadzenia biznesu, może w krótkim czasie zaowocować wypracowaniem konkretnych przewag konkurencyjnych, co wprost przekłada się na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Dodatkową zachętą jest relatywnie krótki czas oczekiwania na wynik konkursu od momentu złożenia wniosku oraz prosty proces aplikacji i czytelne zasady refundacji – wylicza Szymon Derlatka.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"